Et sommerparadis vil forsvinne hvis Mr. Pukk får tillatelse til pukkverk ved Stensrudtjernet.

Karbonfangstanlegget får holde seg til området rundt Forbrenningsanlegget.

Åsland er heller ikke noe alternativ. Mange hundre protester fra Bjørndal sist det var pukkverk her.

Bussoppstillingsplassen ved Forbrenningsanlegget skal jo bort. Her og videre til strafferunden er det plass nokk til pukkverk, brakkerigg samt en hall.

Nå må alle partier i bydelsutvalget stå samlet om at vi ikke ønsker at karbonfangstanlegget skal få utvide utover det som gjelder for konsesjonen.

Direktør skriver at dette er verdifullt for bydelen. Ja, hvis dere holder dere innenfor området dere er tildelt.