Kollektivtrafikken er nesten tilbake på samme nivå som før pandemien, opplyser Ruter i en pressemelding.

– Byrådet har satset store beløp på å bevare kollektivtilbudet gjennom pandemi og strømkrise. Det har vært avgjørende for at befolkningen vender tilbake til buss og bane, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG).

At Oslo når målet fem år tidligere enn planlagt, er blitt mulig ved å utnytte handlingsrommet som ligger i anbudene til å fremskynde grønn omstilling i markedet.

– Vi har etterspurt, utforsket og testet nullutslippsteknologi sammen med leverandørene, mens markedet fortsatt var umodent og teknologien kostbar og usikker. I anbudene formulerte vi hva vi ville oppnå. Markedet svarte med utslippsfrie løsninger. Og det gikk fortere enn noen kunne forestille seg, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Priser

Ruter drifter kollektivtilbud i både Oslo og Viken. Oslo hadde over 250.000 millioner påstigninger i 2022. Det er en oppgang på 40 prosent fra 2021, men fortsatt 14 prosent lavere enn i 2019.

Til Avisa Oslo sier Sirin Stav (MDG) at det blir reduserte priser på enkeltbilletter. Dette skjer gjennom det nye tilbudet til Ruter som heter "reis". Men prisene på billettene øker.

– Det har vært en prisjustering som det er på alle varer og tjenester i samfunnet. Selv om den prisjusteringen har vært lavere enn prisveksten, så er ikke prisene økt politisk. Det jobber vi nå med å redusere, gjennom "reis" på enkeltbilletter, sier hun til avisen.

Den nye prisen vil være på inntil 40 prosent rimeligere.