– Idretten er en viktig arena der barn og unge møter voksne tillitspersoner som de kan søke hjelp fra, men også en arena der barn dessverre kan bli utsatt for seksuelle overgrep. Derfor er det gledelig at NFF tar dette på alvor og styrker arbeidet med å gjøre barn og unge trygge på trening, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna i en pressemelding fra NFF.

Redd Barna har sammen med NFF utviklet kurset «Trygg på trening med Redd Barna» til bruk for medlemsklubbene i NFF. Målet er å gjøre de voksne oppmerksomme på hvordan de kan forebygge og avdekke overgrep mot barn.

– Et av de viktigste verktøyene vi kan gi de voksne er kunnskap om hva de skal se etter for å avdekke overgrep, og hva de skal gjøre ved mistanke om at et barn blir utsatt for skadelige handlinger. Vår erfaring er at når de voksne er trygge blir barna trygge, sier Lange.

Hvert år deltar rundt 370.000 gutter og jenter i fotballaktivitet. Klubbene, som i all hovedsak er tuftet på frivillighet, trenger mer kompetanse på dette området, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF.

– Barna skal være trygge i et godt sosialt fellesskap i fotballen. Det er prioritet nummer en og noe vi alltid har tatt på alvor. Samtidig er seksuelle overgrep mot barn et stort samfunnsproblem, og det er derfor naivt å tro at det ikke forekommer i fotballen og idretten, sier Bjerketvedt.

(©NTB)