Døping av veier er ingen dagligdags foreteelse i kjerneområdet til Hauketo og Prinsdal vel. Da velforeningen vant gehør for sitt forslag om å gi den 125 meter lange veistubben mellom Hauketoveien og Øvre Prinsdals vei det navnet den hadde hatt på folkemunne i over 90 år, måtte dette naturligvis markeres på skikkelig måte.

De fleste som vokste opp i Hauketoveien eller den nordre delen av Øvre Prinsdals vei før cirka 1980 hadde nok et forhold til Hagenbakken. Den gikk langs nordsiden av Hjalmar Hagens store eiendom, hvor det både var en stor eplehage og en skraphandel. Begge disse øvde nok en viss tiltrekning på den yngre garde for et par generasjoner siden.

Da Hauketo og Prinsdal vel besluttet å markere navnsettingen av veien 1. juni 2023, var derfor Arild Hagen en selvskreven gjest. Han er Hjalmar Hagens barnebarn og kunne fortelle flere morsomme historier fra besøkene hos besteforeldrene på Hauketo. Selv vokste han opp ikke så langt unna; i Oredalen mellom Hauketo og Klemetsrud.

Trine Dønhaug, som selv er medlem av Navnerådet i Bydel Søndre Nordstrand, foruten å være mangeåring lokalpolitiker for SV, stilte også velvilligst opp for å ta aktivt del i markeringen. Etter en kort innledning ved velforeningens leder, Liv Jorunn Eriksen, fikk Trine ordet, og i talen kunne hun fortelle at også hun hadde mange minner fra Hauketo i oppveksten.

Leif-Harald Ruud, styremedlem i velforeningen, supplerte så med noen ord, før Arild Hagen klippet over det røde silkebåndet som var satt på tvers av veien. Og ettersom flere av de frammøtte hadde kjent hverandre siden skoledagene, ble det mange muntre tilbakeblikk på episoder som nok aldri kommer til å gå i glemmeboken.