For kort tid siden ble det klart at tidligere bydelsdirektør i Søndre Nordstrand, Monica Nordmoen, fratrådte sin stilling. Nordmoen, som hadde et åremål til 31. januar 2024 gikk videre inn i en jobb i Sykehjemsetaten. De ansatte i bydelen ble varslet én dag før avgangen.

Nå har det samme skjedd i Bydel Østensjø. Lars Henrik Bøhler har sluttet i jobben som bydelsdirektør med umiddelbar virkning. De ansatte ble varslet én dag før avgangen, opplyser kommunikasjonsansvarlig i bydelen, Anine Falsen.

Krevende arbeidssituasjon

Bøhler kom inn i stillingen 1. september 2021. Før den tid jobbet han som administrerende direktør i Omsorgsbygg. Bøhler er utdannet politi fra Politihøgskolen i Oslo og jobbet i politiet i nesten 34 år.

– Bakgrunnen for oppsigelsen er at Bøhler har opplevd arbeidssituasjonen som krevende. Av hensyn til familie og seg selv har han kommet fram til at det var riktig å avslutte arbeidsforholdet, sier Falsen.

– Hva er det med arbeidssituasjonen som har vært krevende?

– Det kan jeg ikke gå i detalj på.

Fra Stovner til Østensjø

Inntil ny person blir ansatt på permanent basis er det Alv H. Sørland som midlertidig blir ny bydelsdirektør i Østensjø. Sørland kommer fra stillingen som bydelsdirektør i Stovner.

– Når ble de ansatte i bydelen varslet om avgangen til Bøhler?

– De fikk beskjed om endringene i bydelen i går. Sørlands første arbeidsdag er i dag, 15. mars, sier Falsen til Nordstrands Blad den samme dagen.

Har du tips i saken? Ta kontakt på [email protected]