Nord­strands Blad fei­rer 95 år med sta­dig fle­re abon­nen­ter

MUNKERUD: Redaktør Kristin Stoltenberg gleder seg over stadig flere lesere.. I høst byr avisen på frokost til tilfeldige lesere.

MUNKERUD: Redaktør Kristin Stoltenberg gleder seg over stadig flere lesere.. I høst byr avisen på frokost til tilfeldige lesere.

Av

I år er det 95 år si­den avi­sen ble etab­lert: – Det blir en ko­ro­na­venn­lig fei­ring.

DEL

NORDSTRANDS BLAD: - Avisen jubilerer og vi ønsker å dele feiringen med våre abonnenter, sier ansvarlig redaktør og daglig leder Kristin Stoltenberg i Nordstrands Blad.

I år er det 95 år si­den avi­sen ble etab­lert, og det må mar­ke­res. Det er også et drøyt år si­den re­dak­sjon­en flyt­tet til­ba­ke til by­de­len og inn i lo­ka­le­ne på Sæter. Avi­sen har nå nes­ten 25 pro­sent fle­re abon­nen­ter enn på sam­me tid i fjor, og veks­ten er di­gi­tal.

– Det er moro å se at sat­sin­gen på lo­kal­jour­na­li­stikk blir så godt mot­tatt. Vi er svært takk­nem­li­ge for alle dere som føl­ger oss hver enes­te dag på nett, el­ler som tro­fast le­ser pa­pir­avi­sen på tors­da­ger. Tu­sen takk, sier Stoltenberg.

På grunn av ko­ro­na­si­tua­sjo­nen er det ikke mu­lig å in­vi­te­re til en 95-årsmarkering i nær­mil­jø­et.

– Vi øns­ker å dele ju­bi­le­et med våre kjæ­re abon­nen­ter og le­ve­rer der­for fro­kost på dø­ren til en til­fel­dig abon­nent hver lør­dag ut året, sier Stoltenberg. Den utvalgte abon­nen­ten vil få en sms på mor­ge­nen om at fro­kost­pak­ken er le­vert.

Artikkeltags