Nordseterhjemmet får kritikk av internrevisor: *Feil bruk av munnbind *For dårlig merking av rene og urene områder * Ledelsen fremsto lite samlet

En internrevisjonsrapport kaster nytt lys over koronautfordringene ved Nordseterhjemmet.