Arbeiderpartiets Oslo skal være verdens grønneste hovedstad - og vår offensive miljøpolitikk har gjort Oslo både grønnere og mer trivelig. Vi vil ha en åpen og hyggelig by med ren luft og ren fjord. Vi skal ta vare på naturen slik at vi får et mangfoldig plante- og dyreliv basert på de artene som naturlig hører hjemme i vårt naturmiljø. Og vi gjør det lettere for folk å la bilen stå, slik at de som kan og vil, heller bruker sykkel, kollektivt eller går. Derfor har vi bygget mange nye sykkelveier i Oslo, og vi har sørget for et kraftig forbedret kollektivtilbud.

Vi fører en aktiv politikk for å få ned klimautslippene og gjøre lufta renere. Vi har forbedret kildesorteringen og vi skal rense utslippene fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud. Tungtransporten og anleggsmaskinene skal over på miljøvennlig drivstoff, og Oslo havn skal bli utslippsfri.

Vårt byråd og våre folk i bystyret og i bydelsutvalgene, medlemmer og støttespillere har levert mye god klima- og naturpolitikk. Sammen kan vi være stolte av at vi har fått til dette:

Kutter utslippene til Oslo med 17 prosent

De årlige utslippene fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud tilsvarer utslipp fra 200.000 personbiler og står for hele 17 prosent av alle utslippene i Oslo. Nå skal vi realisere CO2-fangst på Klemetsrud og med det kutter vi utslippene våre kraftig. For selv om vi i framtiden må få til mer resirkulering, vil vi aldri klare å resirkulere alt. Mye søppel må fortsatt brennes, og det fører til utslipp av karbon. Prisen for å slippe ut karbon vil øke, og derfor løser vi nå et stort utslippsproblem i framtiden ved å heller rense utslippene.

Gjennom Klemetsrud-prosjektet viser Oslo vei for å løse et globalt problem knyttet til CO2-utslipp fra avfallsforbrenning og reduserte utslipp i Oslo, Norge og andre steder.

Alle Oslo kommunes byggeplasser er fossilfrie


Da vi tok over byrådet i Oslo i 2015 var ingen av kommunens byggeplasser fossilfrie, mens nå i 2022 er alle kommunens byggeplasser fossilfrie. En av de aller første var brytehallen på Lambertseter. Vi stiller nå også krav til fossilfrie anleggsplasser i alle nye reguleringsplaner i Oslo, slik at private og statlige utbyggere må følge kommunens minimumsstandard for klima.

Megabyer som Los Angeles, San Fransisco, Mexico City og Budapest kommer på besøk og kopierer nå Oslos pionérarbeid. Ta for eksempel en tur til det nye Tøyenbadet og se på utslippsfrie maskiner som der gjør mye av jobben.

Vi har bygget 54 kilometer med ny sykkelvei

Det pågår en kjempesatsing på sykkelveier i Oslo. Før vi tok over byrådet i 2015 ble det i gjennomsnitt bygget 1,5 kilometer med sykkelveier årlig. Siden 2015 har vi bygget 54 kilometer med nye sykkelveier, og i tillegg har vi oppgradert 24 kilometer av det gamle sykkelveinettet.

Men ikke nok med det: Vi har åpnet sykkelhoteller og innendørs sykkelparkering, vi har etablert omtrent 1.800 nye sykkelstativer og vi har begynt å brøyte sykkelveiene, for å gjøre det enklere å sykle hele året. Dette har gitt resultater; sykkeltrafikken er omtrent 50 prosent høyere i 2020 enn i 2015. Og ja, vi lover å brøyte fortauene bedre også.

Vi har vernet grøntarealer og kulturmiljø og skal plante 100.000 nye trær

Vi har vernet 414 dekar grøntområder i Oslo (som tilsvarer 58 fotballbaner), og 514 dekar med kulturminner og kulturmiljø. Fra 2015 til 2022 har vi omdannet nesten 10.000 dekar fra industriskog til mer naturlig, variert skog med plukkhogst, som er bedre for det biologiske mangfoldet enn flatehogst. Vi er også godt i gang med å plante 100.000 nye trær over hele byen for å gjøre grå områder grønne.

Sammen med alle som har stemt på oss har vi bidratt til å gjøre Oslo grønnere. Vi har styrt byen vår i en mer miljøvennlig retning. Det er vi i Nordstrand Arbeiderparti stolte av, og det synes vi alle skal være som har bidratt! Vi har lykkes med mye, men vi er ikke ferdige. I årene som kommer vil det oppstå nye behov og nye utfordringer. Behovene vil endre seg.

Vi i Nordstrand Arbeiderparti og Oslo Arbeiderparti skal følge med i tiden og utvikle politikk også for årene som kommer. Nå jobber vi med et nytt program for 2023-2027 både i bydelen og i byen, og du er invitert til å være med. Det er bare når vi får de beste innspillene at vi sammen klarer å finne løsningene for i morgen.