Nordstrand Arbeiderparti, det neststørste partiet i Bydelsutvalget, har hatt Nordstrand MDGs forslag om å stenge Kongsveien til behandling i styret.

Det ble et enstemmig nei fra oss.

Også det største av våre fire lokallag i bydelen, Nordstrand Arbeiderpartilag, vendte alle tomler ned for forslaget under et styremøte i forrige uke. Det er det mange gode grunner til.

Den mest åpenbare er dagens koronasituasjon. Det fremstår nesten ubegripelig at Nordstrand MDG tilsynelatende ikke har fått med seg at både helseminister, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Oslos egen byrådsleder samt helsebyråd har frarådet befolkningen å benytte seg av kollektivtransport så lenge smittefaren er prekær. Det er den som kjent fortsatt. Nordstrands innbyggere har som de fleste andre i Oslo tatt myndighetenes råd og restriksjoner innover seg. Vi har så langt mulig unngått offentlig transport, stikk i strid med hva som ellers har vært ansett som et gode og en ønsket utvikling. Tror MDG virkelig at alle som nå ikke bruker trikk til byen pga. smittefaren vil gå over til sykkel og gange om Kongsveien stenges?

FLERE SAKER OM FORSLAGET FRA MDG:

Igjen melder behovet seg for klart og tydelig å gi beskjed om det åpenbare: at ikke alle mennesker er i stand til å sykle og gå til og fra sentrum. Ikke villige heller, for den saks skyld. Man skal ha god helse og fin form for å kunne ta seg opp til Nordstrandshøyden uten motorkraft. Det er ikke alle forunt. Man skal ikke ha mye fantasi for å forutse at resultatet av en stenging vil bli opphoping i stedet for spredning av folk, med fullere og mer smittefarlige trikker. I koronasituasjonen er bilbruk en del av løsningen, ikke Problemet!

Nordstrand Arbeiderparti har også tidligere stemt mot stenging av Kongsveien når slike ideer har vært luftet. Vi har i årevis programfestet at vi ønsker trikken i tunnel fra den tidligere Sjømannsskolen til Konows gate i bunnen av bakken, for å gi plass til både myke og harde trafikanter. I tillegg må Kongsveien rustes opp for ikke å rase ut på deler av denne strekningen. Saken har vært utredet i flere omganger, og endte med at byrådet relativt nylig gikk inn for tunnelløsning. Dessverre synes det likevel ikke lenger aktuelt i disse tider med sviktende økonomi og galopperende kostnader.

Men å lukke øyne, ører og Kongsveien for fornuft synes ikke veien å gå. Man kan ikke stenge en viktig vei uten grundige og forutgående trafikkanalyser. Heldigvis har jeg fått signaler fra Arbeiderpartiet sentralt på Rådhuset at de er enige med lokalpartiet sitt.

Vi vil ikke ha stenging av Kongsveien!