Hvert år siden 2012 har Lionsklubben på Nordstrand tildelt en Foreningspris til en frivillig organisasjon som i særlig grad har hatt betydning for barn og ungdom i bydelen, og som har medvirket til nyskapende idéer og aktiviteter. Foreningsprisen deles ut etter forslag fra bydelens sports- og idrettsforeninger, de kulturelle foreninger eller fra en privat person bosatt i bydelen.

Foreningsprisen for 2021 er tildelt E-sportgruppen i Nordstrand Idrettsforening. Prisen består av et diplom og 20.000 kroner.

- Hvordan oppstod ideen om å lage en e-sportgruppe, gruppeleder Siri Lader Bruhn?

I 2020 ble e-sportgruppen startet som en del av Nordstrand Idrettsforening. Målgruppen er i første omgang barn og unge i alderen 10-14 år, og tilbudet er ment å være et alternativ til de tradisjonelle lagidrettene. Vi i e-sportgruppen synes det er spesielt viktig å fange opp de som ennå ikke har funnet en aktivitet de trives med. Her får de unge ta med seg spilleinteressen inn i et lag sammen med andre som har samme interesse, sier Siri Lader Bruhn, og fortsetter, det vi synes er viktig er at medlemmene får oppleve alle de positive tingene som lagidrett fører med seg, som samhold, mestring, lagfølelse og vennskap. Vi kombinerer spilltrening og fysisk aktivitet og vi legger til rette for sosiale aktiviteter.

- Hva er hovedmålene med e-sportgruppen?

E-sportgruppens tre hovedmål er å gi barna et sted hvor de kan

- Oppleve mestring og utvikling innenfor et felt de interesserer seg for

- Utfolde seg fysisk i trygge omgivelser

- Kjenne på samhold, samt knytte nye vennskap.

- Hvor mange er med i spillegruppen nå, og hvor mange gutter og jenter?

I spillegruppen er det nå 23 medlemmer, i tillegg har vi en venteliste som blir lenger for hver uke som går. Pr. i dag har vi ikke mulighet til å ta inn flere spillere, men dette jobber vi med og håper ikke det tar lag tid før vi får opp kapasiteten. For tiden er det kun gutter som er medlemmer, men vi er opptatt av at også jenter skal være med. Vi har fått signaler på at det også er interesse blant jentene for å være medlemmer, så vi regner med at det ikke tar lang tid for at også jenter er med og spiller e-sport, sier Siri.

- Har det vært lett å få barn med på denne aktiviteten. Vi hører jo at dette er en aktivitet som stort sett foregår på «gutterommene»?

Ja, det tok ikke lang tid fra det ble kjent at vi ønsket å organisere et opplegg for e-sport til vi så en stor interesse for tilbudet. Dette er tradisjonelt en aktivitet som stort sett har foregått på «gutterommene», men det var helt tydelig at det å gjøre dette i et mer organisert format, og med mulighet til å spille mot andre lag i serier og cuper, er noe som treffer godt både hos spillerne og foreldrene. Det er jo nettopp vårt mål å få denne aktiviteten ut av gutterommene, gi dem et tilbud med både fysisk trening, sosialt samhold og hjelp til å utvikle seg innenfor idretten sammen med laget sitt.

- Har barn gitt uttrykk for at det å komme seg ut av »gutterommene» er noe de opplever som positivt?

Vi har en klar oppfatning om at dette er noe som man virkelig har satt pris på. Vi har jo som alle andre nå hatt begrensninger på fysisk oppmøte, og de siste ukene har aktiviteten på en måte havnet tilbake på gutterommene igjen. Det har fungert greit, for denne sporten har jo den fordelen av man faktisk ikke må oppholde seg på samme fysiske sted for å spille kamp sammen. Men det er tydelig at spillerne ikke har hatt det like gøy eller fått like mye ut av det når de ikke er samlet. Så nå venter vi bare på at denne situasjonen skal gå over, og alle gleder seg veldig til å komme i gang igjen.

- Hva skal dere bruke pengene til?

En svært rørt styreleder gir uttrykk for at gaven på 20.000 kroner vil komme svært godt med. E-sport-gruppen har nylig fått tildelt lokale i andre etasje i klubbhuset i Nordstrands Idrettsforenings lokaler i Herregårdsveien. Her ligger alt til rette for et flott spillested, men det vil kreve en del innsats fra foreldre og andre før lokalene vil være i spillemessig stand. Dette vil gi spillegruppen en flott anledning til å utøve e-sporten og videreutvikle tilbudet, avslutter gruppeleder Siri Lader Bruhn

Lions Club Oslo/Nordstrand støtter lokale aktiviteter, nasjonale og internasjonal bistandsprosjekter. Klubben har i dag 45 medlemmer. Har du et godt prosjekt eller en god ide om et prosjekt som trenger en støttespiller? Ta gjerne kontakt med oss via vår Facebookside.