I anledning Nordstrand Lions’ jazzkonsert med Magnolia i Nordstrand kirke 26 mars, tar vi en prat med Christian Johansen, president i Nordstrand Lions, og lar han fortelle hva «løvene» driver med på Nordstrand.

Musikk, kunst og tulipaner gir penger og synlighet

Jazzkonserter med Magnolia har Nordstrand Lions arrangert i snart 30 år, og med ulike solister. I år satser vi på tradisjonell New Orleans-jazz, med Tracee Meyn fra Prinsdal (og Los Angeles) som vokalist, og Morten Gunnar Larsen på piano. Forrige gang var Karin Krogh solist, i tråd med vårt ønske om å tilby vårt jazz-elskende publikum ulike jazz-opplevelser.

Men det er ikke bare jazz-konserter som gjentar seg hos «Nordstrands-løvene». Den årlige kunstutstillingen i midten av november har vært arrangert i over 40 år. Med nærmere 80 kunstnere, hvor en tredel er nye hvert år, har vi flere hundre kunstverk å vise fram, og alle er til salgs! Sammen med lotteri og kafé prøver vi å gjøre kunstutstillingen til en opplevelse på flere måter.

Uka etter Kunstutstillingen går Sølvguttene-konserten av stabelen. Denne arrangerer vi sammen med Lions på Bryn, hvor vi og Sølvguttene gjør vårt beste for å sette publikum i førjulsstemning.

Under Tulipan-aksjonen siste lørdag i april setter Lions farge på hele landet med sine tulipanbuketter. Godt støttet av næringslivet (som kjøper mange buketter) og de lokale butikkene og sentrene vi står på, får vi god kontakt med publikum, og bukettene våre er attraktive. Overskuddet går til forebyggende arbeid for barn og ungdom.

Vi benytter mye av midlene til Mitt Valg, et undervisningsopplegg i livsmestring som lærer barn og unge å ta gode valg ved å utvikle deres sosiale og emosjonelle ferdigheter.

Andre inntektskilder er grasrot-andelen til Norsk Tipping, hvor vi får 7 prosent av spill-innsatsen, uten at det koster spilleren noe. I dag ha vi 80 givere, men vi ønsker oss flere!

En krone inn er en krone ut!

Et viktig prinsipp hos Lions er at alle pengene vi får inn, skal ut til våre prosjekter – en krone inn er en krone ut!

Mesteparten av Lions-prosjektene våre er ikke synlige for publikum, men vi prøver å spre glede blant dem som har behov for det. Vi har flere arrangementer årlig på sykehjemmene på Midtåsen og Nordseter, sist i forbindelse med skiskytter-VM.

Også den årlige festen for beboerne på Conrad Svendsens senter er populær. Sammen med de andre Lions-klubbene i bydelen har vi i juni familiedag på Ekeberg. Løvelekene på Lambertseter stadion (friidrettsstevne for barn, ungdom og unge voksne med nedsatt funksjonsevne), og på Barnehagedagen under Bydelsdagene er Lions-løven en kjærkommen gjest.

Speiderhytta Hallvardbo som Nordstrandspeiderne eier, er nylig blitt restaurert med betydelig innsats fra Nordstrand Lions, og med sin fine beliggenhet ved Langen-vannet er den et godt utgangspunkt for bl.a. padleturer for dem som leier den.

Hvert år deler vi ut Foreningsprisen (20.000 kroner) til en frivillig organisasjon som i særlig grad har hatt betydning for barn og unge i bydelen. I 2019 gikk den til Nordstrand Aktivitetspark, mens den året før gikk til Ljan Vel og Skredderjordet.

Ett av årets spennende prosjekt er førerhunden Luna, hvor vi har finansiert innkjøp av en førerhund-valp for Lions Førerhundskole. Den er nå hos en vertsfamilie, men vil i løpet av året få opplæring som førerhund for synshemmede.

Det er ikke bare lokalt og nasjonalt Nordstrand Lions engasjerer seg. Vi har i mange år sendt lokale ungdommer til Lions’ internasjonale ungdomsleirer, og også vært aktive i de årlige Lions-leirene i Norge, hvor ungdommer fra hele verden innlosjeres hos lokale vertsfamilier. Mange «evigvarende» kontakter har vært resultatet av disse ungdoms-utvekslingene.

Ett av Lions’ hovedfokusområder er diabetes. Nordstrand Lions sin satsing i Guatemala, hvor diabetes er et alvorlig problem, kombinerer både helse-fokus på diabetes og lokal utvikling, og hvor vi, på lokalt plan og med samarbeidspartnere, prøver å snu utviklingen.

Lions-benker og skulptur gir også synlighet

For å synliggjøre oss i lokalområdet på Nordstrand, har vi satt opp Lions-benker på Lambertseter senter og Sæter Torg. På Sæter har vi også plassert gaven til Nordstrands befolkning i anledning vårt 60-års-jubileum i 2019 – skulpturen «Vi som ærer Venus» av billedhugger Fredrik K.B. Plaketten ved siden av statuen maner også til ettertanke.

Bildeserie

Se bildene fra da Lions Nordstrand avduket sin 60-års gave til lokalmiljøet på Nordstrand

Mortensrud og Lambertseter; nye Lions-områder

I løpet av de siste årene har vi utvidet området vårt, og dekker både Mortensrud- og Lambertseter-området. Det gjenstår fortsatt å sette vårt «Lions-preg» på disse områdene, men det jobbes det med. Som en kuriositet ser vi at det er god kommunikasjon mellom de ulike geografiske områdene som klubben vår dekker, med både bussruter, tog, trikk og T-bane.

De ca. 50 medlemmene i Nordstrand Lions er opptatt av å være «gode venner som hjelper andre», og prøver å gjøre sitt ytterste for å leve opp til dette. En stor takk til alle som støtter oss, avslutter Christian Johansen.

Uten en aktiv lokalbefolkning som setter pris på det vi gjør, hadde vi ikke fått utrettet mye!