Nordstrand MDG valgte denne flotte gjengen som styre på årsmøtet 9. februar.

Maria T. Mikkelsen er nyvalgt leder. Audun Beckstrøm er nestleder. Faste medlemmer: Kjell-Arild Rein, Anna Lindholm, Ada Mathilde Brakstad Keita og Johannes Brodwall. Varamedlemmer: Gunnar Hasle, Skage Grønneberg, Einy Langmoen og Sofie Sinnes.

Vi gratulerer med valget og ser fram til innsats til beste for bydel Nordstrand.