Nordstrand MDG støtter fjerning av kravet om parkeringsplasser ved nye boliger: – Det bør være valgfritt

Einy Langmoen og Gunnar Hasle i MDG Nordstrand mener parkeringskrav for nye boliger bør fjernes. Aud Hellstrøm på Sæter er helt enig, og mener det kunne ha reddet trær.