Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand: Dette er noen av satsingene i Oslo-budsjettet

Flere barnehagelærere, nye sykkelveier og ekstra aktivitetstilbud til eldre er noe av det byrådet vil bruke penger på i vårt distrikt neste år.