EKEBERG: De tretten trærne som nå blir til flis, står på begge sider av stien mellom campingplassen og ridehuset. Alle har røtter som går dypt ned i gravhauger.

– Det har vært en møysommelig prosess å plukke ut de rette trærne. Vi har samarbeidet med Friluftsetaten siden i fjor, da Riksantikvaren gav oss penger til å bevare fornminner på Ekeberg, forteller arkeolog Kristine Reiersen.

Brannslukking

Hun skulle gjerne sett at flere trær ble felt for å få bedre innsyn til de mange gravhaugene i området.

– Det vi nå gjør må betegnes som brannslukking, i og med at det bare er de trærne som utgjør den største trusselen mot fornminnene som felles. Vi ønsker ikke å oppleve det samme som svenskene gjorde for et par år siden. Der rev en voldsom storm opp trærne med røttene på et stort gravfelt. Fornminnene ble helt ødelagte, forteller hun, og legger til:

– Ved å fjerne skadde trær sørger vi for at den gravfreden vi har hatt på Ekeberg fortsetter.

Lokal trefeller

Reiersen var selv tilstede da trefellingen startet for å forsikre seg om at arbeidet ikke laget sår i kulturminner og natur.

– Det gjøres med nennsom hånd, konstaterer hun.

– Når trærne er felt, blir de til flis. Den skal blant annet kjøres til ridehuset på Søndre Aas gård, forteller daglig leder i «Oslo trefelling», Jarle Lind, ansvarlig for arbeidet.

– En morsom jobb. Ikke ofte vi gjør noe i «historisk» sammenheng, sier nordstrands-mannen.

Ikke skiltjungel

Kristine Reiersen håper trefelling fører til at turgåere blir mer oppmerksomme på de mange fornminnene de passerer.

– Vi skal sette opp informasjon, men har per i dag ikke funnet ut hvordan vi skal formidle det vi ønsker uten å lage en skiltjungel, sier hun.

Når det gjelder skjøtsel av området, har hun imidlertid en plan.

– En dialog med Friluftsetaten skal føre til at de blir klar over hva de må ta hensyn til.

Mange er opptatt av å ta vare på Ekeberg, og felling av trær oppfattes som ikke ønskelig.


Derfor hadde Eikabergtinget for sikkerhets skyld hengt opp informasjonsplakater om arbeidet som startet onsdag morgen.

Roser Eikabergtinget

– Vi ønsket ikke at noen skal tro dette er vandalisme og derved la seg provosere eller skremme. Vi er helt enige i trefellingen, sier leder Reidar Rasch.

Arkeolog Kristine Reiersen smilte bredt da hun så plakatene.

– Ros til Eikabergtinget. En positiv forening jeg har et kjempegodt samarbeide med, sier hun.