ORMSUND: Selskapet til Bekkelagets Vel og Friluftsetaten har røket uklare når det gjelder utformingen av anlegget. Førstnevnte har derfor klaget til Plan- og bygningsetaten for å få dem til å stoppe det vellet betegner som rasering av svaberget.

LES OGSÅ: Brygge i det blå

– Vi er meget positive til at det anordnes atkomst med universell utforming til flytebrygge i Ormsundet. Men, vi er ikke enige i hele utformingen, og vi

er i harnisk over at vellet ikke blir hørt i det vi betegner som «hovedproblemet», nemlig rullestolrampens plassering, sier Ragnvald Verdich.

Neglisjert

– Det skal skjæres og pigges en cirka 20 meter lang, 50 cm bred og 20-30 cm bred renne i den helt unike fjellformasjonen for å fundamentere støttemuren. Det er totalt unødvendig og irreversibelt å ødelegge den unike fjellfomasjonen, mener han.

Vellet mener man istedenfor bør tørrstable stein, slik det er gjort med alle de andre bryggene rundt Ormsundet.

– Dette sa vi klart fra om på et møte med alle parter ved bryggen 8. september. Vi godtar ikke at man bygger istykker dette fjellet vi betegner som våre 25 meter med Fjordby. Likevel blir arbeidet igangsatt. Vi er altså fullstendig neglisjert, samtidig som vi heldigvis har fått gehør for å flytte rampen nærmere veien, forteller Verdich.

Vil ikke tape kampen

Han forteller at man i 1987 klarte å stoppe Oslo Havns planer om å utvide kaien 90 meter inn i Ormsundet.

– Nå er det Friluftsetaten som er motstander i en kamp vi ikke vil tape. Hadde dette skjedd med et svaberg andre steder i landet, hadde alarmen gått, mener han.

Det er nå opp til Plan- og bygningsetaten om man vil imøtekomme vellets ønsker om tørr-stabling, eller om det forsatt skal pigges og skjæres i svaberget.

– Vi håper å bli hørt, og har også involvert Byantikvaren i våre ønsker og krav. Får vi ikke medhold, lenker vi oss fast i fjellet. Vi er villig til å ofre alt for svaberget vårt, lover han.