- Vi er glade for å kunne bidra til å støtte det viktige lokale arbeidet som gjøres her, sier ansvarlig redaktør Kristin Stoltenberg i Nordstrands Blad.

Nordstrands Blad deler nå ut 150.000 kroner til tiltak for lokalmiljøet og innbyggerne.

Som lokalavis jobber Nordstrands Blad for å skape et godt lokalsamfunn, for å speile og utvikle lokal kultur og identitet og være en positiv kraft i utviklingen av nærmiljøet. Avisens oppgave er både å være en åpen arena for ytringsfrihet og debatt og gjennom nyhets- og aktualitetsformidling å være en støttespiller for de gode kreftene i lokalsamfunnet.

Ung målgruppe

Med denne utlysningen går vi ett skritt videre: Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i lokalsamfunnet, kan nå søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak.

– Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak. Målgruppen må omfatte aldersgruppen under 25 år, men tiltaket trenger ikke være begrenset til denne gruppen alene, sier Kristin Stoltenberg.

Midlene som lyses ut, kan deles ut til ett eller flere formål. Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringsvirksomhet eller rene religiøse eller politiske tiltak.

Deler ut 25 millioner kroner

Det er ikke bare Nordstrands Blad som deler ut midler til lokalmiljøene i Norge i denne runden.

73 lokalaviser i Amedia skal i vår dele ut 25 millioner kroner. Amedias konsernsjef Are Stokstad forteller at midlene som nå deles ut, har utgangspunkt i det gode resultatet Amedia oppnådde i 2018.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene.

Dette er første gangen lokalavisene skal fordele midler til lokale formål. Konsernsjef Are Stokstad mener det ligger til rette for flere tildelingsrunder senere:

– Fortsetter vi å skape gode resultater, vil tildelingen av midler fra våre aviser kunne fortsette, sier han.

Lokal jury

Den lokale juryen vil bli ledet av redaktør Kristin Stoltenberg. Når juryen har truffet sin beslutning, legges denne frem for styreleder i avisen. Til slutt er det Sparebankstiftelsen som foretar den formelle godkjenningen.

Søknad om støtte leveres innen 25. mars 2020 på soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia. Her kan du også lese mer om tildelingen. Tildelingen offentliggjøres innen 1. mai 2020.

– Vi håper riktig mange vil benytte muligheten og at pengene vil bidra til å bygge et godt lokalmiljø. Vi gleder oss til å motta alle søknadene, sier Stoltenberg.