Nordstrands Blad skal dele ut 150.000 kroner til tiltak for lokalmiljøet og innbyggerne.

– Vi er glade for å kunne bidra til å støtte det viktige lokale arbeidet som gjøres, sier daglig leder og ansvarlig redaktør Kristin Stoltenberg i Nordstrands Blad.

Hun er også leder av juryen som skal innstille på hvem som får støtte. I den sitter også prest, forfatter og foredragsholder Per Anders Nordengen. Han har bodd i nærmiljøet i 35 år. Nordengen har vært prest i Nordstrand og Hauketo-Prinsdal og bor nå på Ljan.

Elisabeth Jølstad Hilde har også takket ja til juryarbeidet. Hun er familieterapeut i Bydel Nordstrand, i skolehelsetjenesten. Hilde har vokst opp på Ekeberg og bor nå på Nordstrand. Inntil i fjor hadde hun vært speiderleder i Nordseter FSK i rundt 30 år.

I tillegg sitter også Bjørn Engen i juryen. Han er selvstendig næringsdrivende og er oppvokst i området mellom Sæter og Nordstrand Arena – hvor han fortsatt bor. Bjørn Engen har hatt verv i Nordstrand idrettsforening og Nordstrand håndball i 12 år. Han har vært styremedlem i Nordstrand Vel i åtte år, og er i dag formann samme sted. Han sitter også i styret i en lokal båtforening.

Les mer om tildelingen her: Nordstrands Blad deler ut 150.000 kroner til lokale tiltak!

Ung målgruppe

Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i lokalsamfunnet, kan nå søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak.

– Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak. Målgruppen må omfatte aldersgruppen under 25 år, men tiltaket trenger ikke være begrenset til denne gruppen alene, sier Kristin Stoltenberg.

Midlene som lyses ut, kan deles ut til ett eller flere formål. – Skulle noen jurymedlemmer være inhabile i enkeltsaker, vil de selvsagt ikke behandle den konkrete søknaden, sier Stoltenberg.

Deler ut 25 millioner kroner

Det er ikke bare Nordstrands Blad som deler ut midler til lokalmiljøene i Norge i denne runden.

73 lokalaviser i Amedia skal i vår dele ut 25 millioner kroner. Amedias konsernsjef Are Stokstad forteller at midlene som nå deles ut, har utgangspunkt i det gode resultatet Amedia oppnådde i 2018.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene.

Sparebankstiftelsen

Når den lokale juryen har truffet sin beslutning, legges denne frem for styreleder i avisen. Til slutt er det Sparebankstiftelsen som foretar den formelle godkjenningen.

Søknad om støtte leveres innen 25. mars 2020 på soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia. Her kan du også lese mer om tildelingen og stille spørsmål. Tildelingen offentliggjøres innen 1. mai 2020.

– Vi håper riktig mange vil benytte muligheten og at pengene vil bidra til å bygge et godt lokalmiljø. Vi gleder oss til å motta alle søknadene, sier Stoltenberg.