– Vi er glade for å kunne bidra til å støtte dette viktige lokale arbeidet, og vi håper at midlene vil styrke den innsatsen som gjøres for barn og unge i nærmiljøet, sier daglig leder og redaktør Kristin Stoltenberg i Nordstrands Blad.

Hun leder juryen, som har innstilt på hvem som skal få årets støtte. I juryen sitter også prest, forfatter og foredragsholder Per Anders Nordengen, Elisabeth Jølstad Hilde, familieterapeut i Bydel Nordstrand, og Bjørn Engen, selvstendig næringsdrivende og formann i Nordstrand Vel.

LES OGSÅ: Nordstrands Blad deler ut 200.000 kroner – her er juryen

Det var totalt 22 lag og foreninger som søkte om midler. Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fem år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene. Midlene deles ut gjennom Amedia-eide aviser – deriblant Nordstrands Blad.

Tydelige kriterier for støtte

Kriteriene for støtte følger Sparebankstiftelsens prinsipper for tildeling. Det legges blant annet vekt på at tiltakene skal skape gode møteplasser og gi mestring og læring for mange. Barn og unge må være inkludert i tiltaket. Støtten skal ikke gå til ren drift, eller til tiltak med kort varighet, for eksempel enkeltarrangementer.

– Det er fantastisk moro å lese søknadene og se hvilket engasjement det er i nærmiljøet vårt. Det gjøres et svært godt arbeid for barn og unge, og vi skulle gjerne støttet enda flere. Denne gang har vi landet på ni konkrete tiltak, sier Kristin Stoltenberg.

De som får støtte er:

  • KULTURVERKSTED ØST får 12.000 kroner til innkjøp av symaskin
  • HAUKETO IDRETTSFORENING får 20.000 kroner til innkjøp av boblefotballer
  • POPROMMET AS får 10.000 kroner til innkjøp av nye instrumenter til lokale anlegg
  • HAUKETO-PRINSDAL SPEIDERGRUPPE får 30.000 kroner til innkjøp av kjøkkenutstyr
  • NORDSTRAND KULTURARENA får 20.000 kroner til innkjøp av rasteplassbord
  • BEKKELAGET SKOLES MUSIKKORPS får 25.000 kroner til innkjøp av obo
  • NORDSTRAND IDRETTSFORENING får 53.000 kroner til innkjøp av kajakk, SUP og redningsvester
  • ØSTENSJØVANNETS VENNER får 20.000 kroner til innkjøp av digitalt mikroskop
  • ORMSUND ROKLUB får 10.000 kroner til innkjøp av årer