Nå kan du søke støtte til arbeid for barn og unge i nærmiljøet. Nordstrands Blad deler ut 200.000 kroner.

– Vi er glade for å kunne bidra til å støtte den innsatsen som gjøres for barn og unge i nærmiljøet, sier daglig leder og ansvarlig redaktør Kristin Stoltenberg i Nordstrands Blad.

Hun er også leder av juryen som skal innstille på hvem som får støtte. I den sitter også prest, forfatter og foredragsholder Per Anders Nordengen. Han har bodd i nærmiljøet i over 35 år. Nordengen er vikarierende sokneprest i Hauketo-Prinsdal og bor nå på Ljan.

Elisabeth Jølstad Hilde har også takket ja til juryarbeidet, for andre år på rad. Hun er familieterapeut i Bydel Nordstrand, i skolehelsetjenesten. Hilde har vokst opp på Ekeberg og bor på Nordstrand. Hun har tidligere vært speiderleder i Nordseter FSK i rundt 30 år.

I tillegg sitter også Bjørn Engen i juryen. Han er selvstendig næringsdrivende og er oppvokst i området mellom Sæter og Nordstrand Arena – hvor han fortsatt bor. Bjørn Engen har hatt verv i Nordstrand idrettsforening og Nordstrand håndball i 13 år. Han har vært styremedlem i Nordstrand Vel i ni år, og er i dag formann samme sted. Han sitter også i styret i en lokal båtforening.

Les mer om tildelingen her:

I fjor var første gang Nordstrands Blad delte ut midler til lokale tiltak, i samarbeid med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB. Nå gjør vi det igjen, og i år deler vi ut 200.000 kroner til lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn. Avisen mottok 17 søknader og seks lokale tiltak fikk støtte i 2020. I år håper juryen på enda flere søkere. Det er bare lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan komme i betraktning. Midlene som blir delt ut, kan deles ut til ett eller flere formål innen kunst, kultur, natur og friluftsliv, nærmiljø og kulturarv, samt idrett og lek.

Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringslivet, eller rene religiøse eller politiske tiltak.

  • Tiltakene som får støtte må ha verdi over tid. Det betyr at enkeltarrangementer og liknende ikke kvalifiserer for støtte.
  • Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak.
  • Det gis ikke støtte til ren drift.
  • Tiltaket må også være rettet mot målgruppen under 25 år, men trenger ikke å være begrenset til denne gruppen alene.

Deler ut 25 millioner

Pengestøtten fra Nordstrands Blad inngår i en ordning som omfatter 76 aviser eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker. Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fem år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Frist 4. mai

Søknadsfristen er 4. mai 2021 klokken 20.00. Deretter skal en juryen levere sin innstilling. Til slutt er det Sparebankstiftelsen som foretar den formelle godkjenningen. Offentliggjøringen av hvem som får støtte vil skje innen 1. juni.

Søknad om støtte leveres innen fristen på soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia. Her kan du også lese mer om tildelingen og kriteriene for støtte.

– Vi håper riktig mange vil benytte muligheten og at pengene vil bidra til å bygge et godt lokalmiljø. Vi gleder oss til å motta alle søknadene, sier Kristin Stoltenberg.