I fjor var første gang Nordstrands Blad delte ut midler til lokale tiltak, i samarbeid med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB. Nå gjør vi det igjen, og i år deler vi ut 200.000 kroner til lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn.

– Vi er glade for å kunne bidra til å støtte den innsatsen som gjøres for barn og unge i nærmiljøet, sier daglig leder og redaktør Kristin Stoltenberg i Nordstrands Blad.

I fjor var det totalt 17 lag og foreninger som søkte om midler. Seks lokale tiltak fikk støtte. I år håper Stoltenberg på enda flere søkere. Det er bare lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan komme i betraktning. Midlene som blir delt ut, kan deles ut til ett eller flere formål innen kunst, kultur, natur og friluftsliv, nærmiljø og kulturarv, samt idrett og lek.

Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringslivet, eller rene religiøse eller politiske tiltak.

  • Tiltakene som får støtte må ha verdi over tid. Det betyr at enkeltarrangementer og liknende ikke kvalifiserer for støtte.
  • Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak.
  • Det gis ikke støtte til ren drift.
  • Tiltaket må også være rettet mot målgruppen under 25 år, men trenger ikke å være begrenset til denne gruppen alene.

Deler ut 25 millioner

Pengestøtten fra Nordstrands Blad inngår i en ordning som omfatter 76 aviser eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker. Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fem år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

– Journalistikken og samfunnsoppdraget er vår forretningsidé. Det betyr at vi gjennom løpende nyhetsrapportering og dybdejournalistikk gir folk kunnskap og innsikt, gir dem mulighet til å følge det som skjer i og rundt seg, til å delta i debatten, og engasjere seg i sitt nærmiljø. Stadig flere oppdager verdien av journalistikken. Gjennom å tegne seg som abonnenter er de med på å bygge våre aviser sterkere og gjøre vår evne til å utføre samfunnsoppdraget vårt enda bedre. Det er vi takknemlige for, sier Kristin Stoltenberg.

Frist 4. mai

Søknadsfristen er 4. mai 2021. Deretter skal en lokal jury bestemme hvilke tiltak som skal bli tildelt midler i år. Til slutt er det Sparebankstiftelsen som foretar den formelle godkjenningen. Offentliggjøringen av hvem som får støtte vil skje innen 1. juni.

Søknad om støtte leveres innen fristen på soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia. Her kan du også lese mer om tildelingen og kriteriene for støtte.

– Vi håper riktig mange vil benytte muligheten og at pengene vil bidra til å bygge et godt lokalmiljø. Vi gleder oss til å motta alle søknadene, sier Kristin Stoltenberg.

Nordstrands Blad deler ut 150.000 kroner til seks lokale tiltak for unge i nærmiljøet