– Vi opplever det som en viktig oppgave for oss som samfunnsinstitusjon å bidra med midler til de som skaper gode lokalsamfunn. Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis, sier ansvarlig redaktør og daglig leder Kristin Stoltenberg i Nordstrands Blad.

Nordstrands Blad deler i år ut 250.000 kroner til lokale formål for barn og unge. Totalt kom det inn 25 søknader og nå er det klart hvilke ti mottakere som får støtte.

Redaktør Kristin Stoltenberg har ledet juryen, som har innstilt på hvem som skal få årets støtte. I juryen sitter også prest, forfatter og foredragsholder Per Anders Nordengen, Elisabeth Jølstad Hilde, familieterapeut i Bydel Nordstrand, og Bjørn Engen, selvstendig næringsdrivende og formann i Nordstrand Vel.

Disse får støtte:

  • Bekkelaget skoles musikkorps: 55.000 kroner til saksofoner
  • Tunet innebandyklubb: 39.153 kroner til innkjøp av drakter
  • Oppsal basket: 34.000 kroner til treningsutstyr
  • Frelsesarmeen/Bøler tekstilverksted: 25.000 kroner til innkjøp av materiell og utstyr
  • Nordstrandhallen: 21.000 kroner til lekesett
  • Bækkelagets sportsklubb/Norway Cup: 18.900 kroner til orienteringskart
  • Nordstrands Turnforening: 16.947 kroner til trampetter og tjukkas
  • Søndre Nordstrand Rideklubb: 15.000 til voltigeutstyr
  • Klemetsrud idrettslag: 15.000 til badmintonutstyr
  • Foreldreutvalget Prinsdal skole: 10.000 til oppgradering av biblioteket

Nye instrumenter

Den største summen går til Bekkelaget skoles musikkorps. De får 55.000 kroner til å bruke på nye instrumenter, blant annet saksofoner.

– For korpset betyr det at vi kan gi musikantene gode instrumenter. Det viktigste for oss er at de trives med å spille mens de har det gøy.

Det sier Silje Trollstøl, styremedlem i korpset på Bekkelaget.

– Vi har vært heldige og hatt en god rekruttering tross pandemien som gjør at vi har fått et stort behov for å forsterke instrumentene våre, sier hun.

Freshe opp bibliotek

10.000 kroner av potten går til oppgradering av et nytt skolebibliotek på Prinsdal skole.

– Vi har jobbet døgnet rundt for å få biblioteket nytt og «fresht», nettopp for at det skal bli et drømmested for barna, sier Anne Aagaard, som sitter i FAU ved skolen. Hun er også en av initiativtakerne bak et biblioteket.

Pengene skal gå til utstyr og ambisjonene er å holde kveldsåpent i større grad.

– Det er et rom vi kan bruke i lokalmiljøet og det har virkelig knyttet lokalmiljøet sammen.

Sparebankstiftelsen og Amedia

Dette er det tredje året Nordstrands Blad deler ut midler til lokale tiltak, i samarbeid med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB.

Kriteriene for støtte følger Sparebankstiftelsens prinsipper for tildeling. Det legges blant annet vekt på at tiltakene skal skape gode møteplasser og gi mestring og læring for mange. Barn og unge må være inkludert i tiltaket.

Pengestøtten fra Nordstrands Blad inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia-konsernet. Til sammen deles det ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.