Nå kan du søke støtte til arbeid for barn og unge i nærmiljøet. Fristen er 1. mars.

– Vi opplever det som en viktig oppgave for oss som samfunnsinstitusjon å bidra med midler til dem som vil skape gode lokalsamfunn. Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier ansvarlig redaktør og daglig leder Kristin Stoltenberg i Nordstrands Blad.

Hun er leder av juryen som skal innstille på hvem som får støtte. I den sitter også prest, forfatter og foredragsholder Per Anders Nordengen. Han bor på Ljan, hvor han også er vikarprest.

Elisabeth Jølstad Hilde har også takket ja til juryarbeidet, for tredje år på rad. Hun er familieterapeut i Bydel Nordstrand, i skolehelsetjenesten. Hilde har vokst opp på Ekeberg og bor på Nordstrand. Hun har tidligere vært speiderleder i Nordseter FSK i rundt 30 år.

I tillegg sitter også Bjørn Engen i juryen. Han er selvstendig næringsdrivende og oppvokst i området mellom Sæter og Nordstrand Arena – hvor han fortsatt bor. Bjørn Engen har hatt verv i Nordstrand idrettsforening og Nordstrand håndball i mange år. Han har vært styremedlem i Nordstrand Vel i ni år, og han er i dag formann samme sted.

Les mer om tildelingen her:

Dette blir det tredje året Nordstrands Blad deler ut midler til lokale tiltak, i samarbeid med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB. Nå gjør vi det igjen, og i år deler vi ut 250.000 kroner til lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn. Avisen mottok 22 søknader i fjor. Da fikk ni lokale tiltak støtte. I år håper juryen på enda flere søkere. Det er bare lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan komme i betraktning. Midlene som blir delt ut, kan deles ut til ett eller flere formål innen kunst, kultur, natur og friluftsliv, nærmiljø og kulturarv, samt idrett og lek.

Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringslivet, eller rene religiøse eller politiske tiltak.

  • Tiltakene som får støtte må ha verdi over tid. Det betyr at enkeltarrangementer og liknende ikke kvalifiserer for støtte.
  • Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak.
  • Det gis ikke støtte til ren drift.
  • Tiltaket må også være rettet mot målgruppen under 25 år, men trenger ikke å være begrenset til denne gruppen alene.

Pengestøtten fra Nordstrands Blad inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

1. mars er fristen

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med det formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal den lokale tildelingskomiteen bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Kriteriene for støtte følger Sparebankstiftelsens prinsipper for tildeling. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad