Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Nordstrands Blad ut 250.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Vi opplever det som en viktig oppgave for oss som samfunnsinstitusjon å bidra med midler til dem som vil skape gode lokalsamfunn. Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier ansvarlig redaktør og daglig leder Kristin Stoltenberg i Nordstrands Blad.

Dette blir tredje året på rad Nordstrands Blad inviterer lokale lag og foreninger til å søke om midler. Både i 2020 og 2021 var det stor interesse, og det kom mange søknader fra alle tre bydeler. Vi regner med at det samme vil skje denne gangen.

– Samfunnet vårt er fortsatt preget av av pandemien og alt den medfører. I en slik situasjon oppleves det som ekstra meningsfullt å kunne bidra med støtte til aktiviteter for barn og unge, sier Stoltenberg.

25 millioner til gode formål

Pengestøtten fra Nordstrands Blad inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med det formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomite bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Kriteriene for støtte følger Sparebankstiftelsens prinsipper for tildeling. Det legges blant annet vekt på at tiltakene skal skape gode møteplasser og gi mestring og læring for mange. Barn og unge må være inkludert i tiltaket. Støtten skal ikke gå til ren drift, eller til tiltak med kort varighet, for eksempel enkeltarrangementer. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad

Her kan du lese mer om de som fikk støtte i fjor: