Nordstrands Blad har den siste tiden skrevet flere artikler om trafikksituasjonen i vårt distrikt.

De siste fem årene har det for eksempel vært 25 trafikkulykker med registrerte personskader på strekningen forbi Skulleruddumpa. Veien her er beryktet for lange køer og følger man Oslo politidistrikt på Twitter, ser man stadig meldinger om ulykker i form av kjedekollisjoner, småulykker eller stans av tungtransport – spesielt vinterstid. Disse materielle ulykkene føres det ingen statistikk over.

Det har også vært en rekke bilulykker på andre veier. Samtidig har politiet hatt flere kontroller, blant annet ved Mosseveien, hvor 32 bilister er stoppet, fordi de satt og pratet i mobiltelefonen. Nå advarer politiet mot uoppmerksomhet i trafikken. Stress og følelsen av å måtte sjekke telefonen hele tiden, er årsaker til den hyppige og farlige mobilbruken bak rattet.

I tillegg er politiet bekymret for én ting til. De frykter at store touch-skjermer i bilen kan stjele oppmerksomheten til bilister og dermed føre til trafikkfarlige situasjoner. UP erfarer at mange bruker slikt utstyr i bilen under kjøring, og overfor NRK uttrykker politiet at skjermene kan være like farlige å bruke som mobiltelefoner. Uoppmerksomhet var medvirkende årsak til 12 av de 108 dødsulykkene på norske veier i 2018, ifølge tall fra Statens vegvesen.

Påkjørsel bakfra dominerer ulykkesstatistikken i Oslo og vi deler politiets bekymring over at mobilbruk ser ut til å være en viktig årsak til det. Politiet forteller til Nordstrands Blad at de har sett det utroligste på veiene, blant annet folk som ser film, sminker seg, eller barberer seg mens de sitter i kø.

I Skulleruddumpa skal etter hvert veien utbedres og det skal lages kollektivfelt i begge retninger. Forhåpentligvis kan det være med på å bedre situasjonen i området. Kjører man i rushtiden der i dag, opplever man til stadighet en kø som gjerne strekker seg flere kilometer. Grunnen er enkel: Trafikkvolumet er større enn kapasiteten. Da blir veien overbelastet.

Faren for påkjørsel bakfra er stor når man stamper i kø, enten det er i Skulleruddumpa, på Mosseveien, eller småveiene i Bydel Østensjø og Bydel Nordstrand. Å legge vekk mobiltelefonen når man sitter bak rattet, bør være unødvendig å minne om. Vi har ingen å miste.