Nordstrands Blad flytter tilbake til Nordstrand. Det er viktig av flere grunner.

En levende og tradisjonsrik lokalavis bør ligge der leserne bor. De siste fire årene har Nordstrands Blad vært en del av Mediehuset Østlandets Blad, og avisene har hatt felles redaktør. Denne uken løsrives Nordstrands Blad og flytter fra Ski til Sæter med egen redaktør, og snart flere journalister.

For deg som leser betyr det at du får en lokalavis som kommer enda tettere på livet i våre bydeler, enten det for eksempel handler om konsekvensene av politiske vedtak, utbygging, lokalt næringsliv, eller barn og unges oppvekstvilkår.

 

Nordstrands Blad skal gi leserne vesentlig og nyttig lokaljournalistikk. Vi skal glede, informere, reise problemstillinger og bidra til en fri debatt om tema som berører vår alles hverdag. Nordstrands Blad skal fortsette å være en viktig bidragsyter til et levende lokaldemokrati og lokal identitet. Avisen er inne i sitt 95. år. Det er det all grunn til å juble over.

Vi lever i en tid hvor mediehverdagen blir stadig mer fragmentert og tilgangen på nasjonale og internasjonale nyheter kommer i en kontinuerlig digital strøm. Det er lett å tenke at man ikke orker flere kilder til nyheter, at tiden ikke strekker til. Men i denne virkeligheten har det nære en stadig viktigere plass. Det handler om verdier, om hvordan vi lever våre liv, om samhold, og om rett og urett i vårt eget nabolag.

Derfor har vi stor tro på at lokal journalistikk kommer til å stå sterkt i tiden fremover, og vi er takknemlige for alle dere som leser oss, kommer med innspill og debatterer våre saker. Samtidig må vi møte lesernes endrede medievaner og være til stede på de plattformene folk er. Derfor fornyer vi oss og tilpasser oss.

Nordstrands Blad satser digitalt og tilbyr enda flere nyheter, bildeserier, artikler, samt direktesendt sport på noblad.no. Vi håper selvsagt at du tar det digitale spranget sammen med oss, men vi tar også vare på papiravisa som mange er glade i.

Nordstrands Blad flytter hjem. Det forplikter. Vi skal gjøre det vi kan for å gi dere en unik lokalavis.