Gå til sidens hovedinnhold

Nordstrands Blad mener: Derfor skriver vi om skattelistene

Artikkelen er over 1 år gammel

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er lange tradisjoner for å skrive om skattelister og skatt i Norge. Det er også lange tradisjoner for å diskutere offentliggjøringen.

Tirsdag 5. november publiserer Nordstrands Blad årets skattelister. Vi gjør det fordi vi mener det er viktig med åpenhet rundt skatt. Det er med på å styrke tilliten til skattesystemet. Hvordan inntekt og formue fordeler seg i samfunnet er viktig informasjon. Det samme er fakta om hvordan ulike personer bidrar til fellesskapet.

Pressen har ikke lenger lov til å gjøre skattelistene søkbare. I stedet lager vi en rekke artikler, hvor vi jobber journalistisk med materialet, blant annet i form av lister over inntektstopper og yrkesgrupper. I tillegg er informasjonen viktig bakgrunn i andre saker vi jobber med. Vi jobber systematisk med tallene og ser på endringer fra tidligere år. Vi ser på hvem som tjener mest og hvem som tjener minst. Har noen hatt spesielt stor fremgang? Hva kan årsaken være til det? Kommer vi over tall vi stusser over, graver vi videre.

Les også

Tirsdag kan du sjekke hva sjefen eller naboen tjente i 2018 - men ikke uten at de får vite at du søker i skattelistene

Samtidig vet vi at mange opplever det ubehagelig at søkelyset rettes dem som person. Det kan vi forstå. Det er også mange som klager på skatten de har fått ilagt, og det kan være unøyaktigheter knyttet til tallene som presenteres. En person med null i oppført inntekt kan likevel ha tjent penger. Den inntekten som står oppført på listene er all skattepliktig inntekt - enten det er lønn, pensjon, aksjeutbytte, eller renteinntekt - minus fradrag som renteutgifter, minstefradrag og lignende. Man kan ha høy reell inntekt og samtidig stå med lav inntekt i listene. Slik er det også med formue. Formue i listene er alle eiendeler minus gjeld. Så har du høy gjeld kan det føre til at formuen "minsker".

I dag kan alle søke i skattelistene ved å logge seg inn på skatteetatens nettsider. Men man kan ikke gjøre det anonymt. Den personen det søkes på vil få beskjed. Denne ordningen har ført til at færre mennesker søker i skattelistene og det kan være enklere å skjule seg fra offentligheten. Siden oktober i fjor har det vært 1,6 millioner søk i skattelistene. Det er omtrent likt med året før. Til sammenligning var det i året før loggføring av søk ble innført 16,5 millioner søk.

Vi tror på et åpent samfunn. Stortinget har besluttet av skattelistene skal være offentlige, fordi samfunnet skal ha mulighet til å drive kontroll med hvordan skatten virker for enkeltpersoner og grupper. I tillegg viser forskning at åpenhet i ligningen fører til at næringsdrivende blir ærligere når de skriver selvangivelsen.

SE OGSÅ:

Her kan du sjekke Topp 100 for Oslo i 2017

Syv lokale på lønnstoppen i Oslo

Disse tjente mest i Bydel Nordstrand og Bydel Østensjø i 2017