Den nye reguleringsplanen for Sæterkrysset skaper et voldsomt engasjement. Selve krysset og veiarmene inn og ut i retning Skullerud, Ljabru og Mosseveien skal bygges om til fordel for syklende og fotgjengere. Det betyr blant annet at trærne og hagen utenfor Trill-inn må vike, samt taxiholdeplassen og venstresvingfeltet mot Ljabru. Totalt 18 trær må felles.

På noblad.no og vår Facebook-side har debatten gått varm de siste dagene. Sakene har til sammen blitt kommentert nesten 200 ganger og de fleste er opprørt over den foreslåtte trefellingen.

I forslaget, som har høringsfrist 21. oktober, skriver Bymiljøetaten at krysset må utbedres og sykkelfeltene fullføres for å gi bedre plass til og tryggere ferdsel for syklister, fotgjengere og busser. «Transformasjonen av Sæter de siste årene, med flere boliger og etablering av nye servicetilbud og møteplasser, fører til at flere bruker og beveger seg gjennom området. For å sikre at denne veksten er bærekraftig er det behov for en opprustning av krysset,» heter det i planforslaget.

Vi er enig i at sikkerheten på Sæter må bedres. Krysset er utrygt på flere områder, ikke minst ved inn- og utkjøringene til parkeringsplassene ved Rema og Meny. Det er ikke enkelt å være syklist når man må veksle mellom kjørebane, fortau og sykkelfelt på så få meter. Vi er også enig i at det er smart å flytte inn- og utkjøringen midt i krysset mellom Trill-Inn og Sæterhjørnet.

Men det er bare tre år siden ordfører Marianne Borgen åpnet Sæterkryssset med ordene: "Det er først og fremst et miljøkryss vi åpner i dag." Nå står miljø mot miljø. Sykkelfelt mot trær. Plan- og bygningsetaten sier sågar at det er beklagelig og uheldig at man ikke får et grønnere preg på Sæterkrysset. Likevel anbefaler de løsningen.

Arbeidene med sykkelfeltene i Ekebergveien har pågått i mange år. Det samme har byggingen og planleggingen av Sæterkrysset. Det fremstår underlig at man ikke har hatt en mer helhetlig tanke fra start. At trafikksituasjonen nå er verre enn før, burde ikke komme som noen overraskelse med tanke på all boligutbyggingen her. Vi er kjent med at noe av årsaken til det stykkevise arbeidet handler om at ekspropriering av privat tomt tar tid, og at man dermed har valgt å starte utbedringene av sykkelfelt i påvente av å få avtalene i boks. Det er mye mulig det er mest tidsbesparende.

Samtidig er det lett å forstå at folk fortviler over det som fremstår som klattvis planlegging. Det er også en fare for at vi mister helhetsbildet når utbyggingen skjer så stykkevis, og da risikerer vi å få et resultat ingen hadde forutsett.

Her kan du lese artiklene om Sæterkryss-debatten:

Tom Egeland: - Ubegripelig at man ikke har sett mer helhetlig på utbyggingen av Sæter

Planene rundt Sæterkrysset: – Bedre at trær går tapt enn menneskeliv

– Disse sykkelfeltene ødelegger Sæters sjel!

Trærne må vike for nye sykkelfelt ved Sæterkrysset