Det er én måned igjen til valget. Frem til da skal du få bli med Nordstrands Blad hjem til åtte politikere fra Nordstrand og Østensjø. Det er politikere som står høyt på bystyrelisten til de største partiene.

Du møter dem på hjemmebane, med nedsenkede skuldre i samtale om hva som betyr noe i livet, om når livet snudde og hva de irriterer seg over i nabolaget, blant annet. Men de får også ett spørsmål til: Hva er den største utfordringen i bydelen?

Svarene er interessante. Dette sier tre politikere fra Nordstrand:

  • Det er en fare for at vi blir oss selv nok. I et område med mange muligheter, har vi et ansvar for å være med på å løse både klimaproblemer og fattigdom. (KrF).
  • Ungdom og ungdomsmiljø er viktig å jobbe med. Vi har opplevd episoder som er viktig å ta tak i. Det er skremmende å høre hvordan ungdommer opptrer. (Høyre)
  • Det står mange utbyggere og banker på dørene. De gir til dels veldig gode tilbud. Samtidig er det store grøntområder og boområder som bør bevares slik de er. Vi må passe på at Bydel Nordstrand ikke blir for de med mest penger. (Rødt)

Mange bosetter seg i vårt distrikt nettopp på bakgrunn av det gode oppvekstmiljøet, nærheten til sjøen og marka, gode boliger og et hyggelig nabolag. Det er det verdt å ta vare på. Spørsmålet er om vi klarer å ta vare på det kun for oss selv, eller for fellesskapet.

En undersøkelse fra Kompetansesenter Rus i Oslo kommune og NOVA, basert på 11.700 elever i ungdomsskolen iUng i Oslo-undersøkelsen, slår fast at flere unge føler seg fattige hvis de bor i «rike» nabolag. Nordstrand er regnet som en rik bydel i undersøkelsen.

Blant ungdomsskoleelever med lavt materielt ressursnivå hjemme er opplevelsen av å ha dårlig råd mer utbredt hos dem som bor i velstående nabolag. Andelen er faktisk dobbelt så høy (18 prosent) som i de andre bydelene. En rektor sier: Ungdommene opplever forskjellene utrolig brutalt.

Svarene fra politikerne våre er relevante: «Det er en fare for at vi blir oss selv nok». «Vi må passe på at Bydel Nordstrand ikke blir for de med mest penger». «Vi må jobbe med ungdomsmiljøet».

Mister vi fellesskapet, mister vi noe av basisen for hvorfor Nordstrand bydel er et av de beste stedene å bo. Et godt fellesskap er et sikkerhetsnett for en trygg oppvekst.