Det er planer om store byutviklingsprosjekter i distriktet, blant annet på Holtet, Sæter og Karlsrud/Lambertseter.

Bare på Holtet står flere prosjekter for tur - et området hvor konfliktnivået rundt utbygging har vært høyt i flere år. Nå starter prosessen med å vurdere utviklingsmulighetene for eiendommen der Mathuset Jacob's står, med tilhørende områder som i dag huser næringsbygg og boliger.

Jacob's har en lang og rik historie på Holtet. Butikken har overlevd både depresjonen og verdenskrig. Nå er den moden for en oppgradering, som skal sikre at den også fremover vil være spydspissen innen norsk dagligvare. Samtidig ser man på mulighetene for et nytt Holtet Torg. Et prosjektet med butikker/boder, servering, boliger, tjenestetilbud, torg og park. Planene er å bygge et hevet torg, slik det er gjort på Sæter. Forslagene kommer i tillegg til planer for Holtet stasjonsområde, som har vært ute på høring.

Også på Lambertseter og Karlsrud planlegges det en storstilt utbygging med boliger, en ny park, utvidelse av Karlsrud skole og økt kulturtilbud. Forslagene ble lagt ut på høring denne uken. På Sæter er det som kjent store utbyggingplaner på tre av de gjenstående fire hjørnene - med over hundre boliger bare ved Poppelstien.

Det er ikke lenge siden fargedesigner Dagny Thurmann-Moe gikk ut i Nordstrands Blad med en nådeløs kritikk over byutviklingen i Bydel Nordstrand. Ord som grotesk, grusomt og identitetsløst går igjen når hun ser på nye bygg i bydelen de siste årene. Dagny mener det knapt har vært et vellykket nybygg på Nordstrand de siste 20 årene. Man har glemt stedsidentiteten og den lokale fargepaletten i planleggingen, sukker hun.

Det er all grunn til å lytte til Dagny og andre som kjemper for at byutviklingen skal være tro mot lokal identitet. Det er også gledelig at lokalpolitikerne ønsker en lyttende tone. Høyre, Venstre og MDG sier i sin samarbeidserklæring for bydelsutvalget på Nordstrand at prosjektene på Holtet, Sæter og Karlsrud/Lambertseter må utvikles etter en helhetlig plan. De slår fast at samarbeidet mellom partiene skal bidra til å styrke bydelens stemme i byutviklingssakene, også inn mot bystyret.

Lokalbefolkningen skal involveres, lover partiene. Videre slår de fast at "byutviklingen i bydelen skal være innbyggerstyrt og ikke utbyggerstyrt". Og: "Byutviklingen må prioritere de kvalitative bestemmelsene i reguleringsplanene sterkere."

Det er et viktig og riktig løfte til folk i Bydel Nordstrand. Et løfte som må holdes.