Det skal mot til å fortelle at man kjenner på ensomhet, slik Cathrine Aspelund fra Bøler gjør i Nordstrands Blad denne uken.

Hun og sønnene savner et større sosialt nettverk og spør rett og slett om noen har lyst til å bli vennen deres. Det er ikke avgjørende at du har barn, eller om du bor i bydelen, sier hun. Det som er avgjørende, er at du vil bli kjent med dem.

Mange er ensomme i ulik grad gjennom livet, enten det handler om barn som ikke blir inkludert i lek og bursdager, ungdom som holdes utenfor når gjengen samles, eller voksne som opplever at de ikke har noe sosialt liv. 16 prosent av befolkningen i Norge sier at de har vært plaget av ensomhet, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Unge, Oslo-folk og aleneboende med barn er blant de gruppene som oftere oppgir at de sliter enn andre, og en undersøkelse blant studenter viser at nesten én av tre er ensomme.

Likevel sier vi at det krever mot å snakke om ensomhet. Mennesket er et flokkdyr, og det ikke å være en del av flokken, kan føles både vondt og flaut. Forskere har beskrevet det som et siste tabu. Slik burde det ikke være. Å fortelle andre om hvordan man har det, burde være naturlig og bli møtt på en god måte. Det handler om alminneliggjøring av hvordan det er å være menneske og en akseptering og normalisering av livets også vanskeligere sider. Sider man ikke er alene om.

Derfor heier vi på Cathrine og alle som forteller at de trenger en venn. Men vi heier like mye på alle som har mulighet til å gjøre noe med andres ensomhet. Vi heier på øynene som ser, på raushet, vennskap og naboskap. Til syvende og sist handler det om hva slags nærmiljø vi alle har et ansvar for å skape. Sammen.