Over tusen mennesker har skrevet under på et opprop for bevaring av den gamle lønnealleen i Langbølgen, og forrige uke arrangerte barn og voksne en punktmarkering for vern av trærne.

Striden om alleen har pågått i flere år. Bakgrunnen er at det i Langbølgen, fra Nordstrandveien til Lambertseterveien, skal lages et tosidig sykkelfelt. Sykkelfeltene blir 1,5 meter brede på begge sider av veien. Tiltaket innebærer at veien må utvides, og hele veien, samt fortau, får dermed ny asfalt. Det vil bli slutt på gateparkeringen og borettslaget er derfor i ferd med å anlegge nye parkeringsplasser.

30 trær skal felles

Det er varslet at drøyt 30 trær skal felles som følge av de planlagte sykkelfeltene. Ytterligere cirka 15 trær står i faresonen. En tredjedel av trærne som felles, er lønnetrær tilhørende Munkelia borettslag. Lønnetrealleen ble plantet da borettslaget var nytt, i 1967. Det er planlagt å plante omtrent 40 nye trær.

I tillegg skal belysningen og bussholdeplassene på strekningen oppgraderes. Det skal lages opphøyde gangfelt og innsnevringer, og ved krysset Langbølgen-Nordstrandveien skal det lages rundkjøring. Langbølgen skal dessuten bli forkjørsvei. Det er Bymiljøetaten som er prosjektleder for oppgraderingen og lover bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Ifølge Oslo kommune er et sammenhengende sykkelveinett en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen i Oslo, og denne strekningen er en del av en sykkeltrasé mellom Karlsrud, Sæter og Skullerud. Planlagt oppstart er i løpet av 2019.

Miljø mot miljø

Man er kommet opp i en situasjon hvor miljø står mot miljø. Sykkel mot trær, og det er en fare for at ett godt miljøtiltak vil ødelegge et annet.

Striden har vekket folk til kamp. Kranglig om trær er normalt en av de største kildene til konflikt blant naboer. Folk klager over naboens trær som skygger for sol på terrassen, eller trær som henger inn på egen tomt. Men denne gang er striden annerledes. Det et nærmest en unison enighet i nabolaget om at trærne må få bli.

Det er flere grunner til at trekampen er blitt så samlende.

Det handler selvsagt om naturforvaltning og miljøengasjement for gamle, flotte trær. Trær produserer oksygen og bedrer klimaet i nærmiljøet, og de har vært der i over 50 år. Men det handler også om en følelse av å kjenne seg overkjørt. Flere beboere har vært tydelige på at de ikke skjønner hvorfor politikerne vil anlegge sykkelvei der nesten ingen sykler. De spør seg hvorfor man må gjennomføre alle endringene når den lokale motstanden er så stor. Hvorfor så mange parkeringsplasser og trær må vike. Aksjonsgruppen sier: Gi oss en alternativ plan der trærne er tegnet inn.

Det viktige engasjementet

Lokalt engasjement er livsnødvendig for et levende lokaldemokrati. Vi trenger mennesker som står på barrikadene, som brenner for gode oppvekstmiljø og nabolag, og som står opp for det de mener er rett. Derfor er det viktig å lytte til grasrota og beboerne i Langbølgen - uavhengig av hvilken løsning man ender med til slutt. Trafikksikkerhet og god fremkommelighet for syklister, bilister og gående er viktig. Men folk må også oppleve å bli hørt når de sier i fra. Hvis ikke risikerer vi at ingen orker å stå opp for det de tror på.