År etter år kjører bussjåfører og bilister med hjertet i halsen over Ulvøybrua.

Den smale brua har lenge vært et yndet sted for fiskere, som kan hale opp den ene makrellen etter den andre. Fiskerne er nærmest en institusjon på brua. Her trives de, og her koser de seg ofte sammen med hele familien.

Men i pinsen toppet det seg da nesten hundre mennesker skulle fiske samtidig. Ifølge beboere oppstod det fullstendig trafikkaos. Bussen kom ikke frem, og sjåføren så ingen annen utvei enn å rygge tilbake til Mosseveien og tilkalle politiet.

På den trange hengebrua ferdes både myke og harde trafikanter. Dette er skoleveien til barna på Ulvøya. Veien er såpass trang at det kun er plass til trafikk i én retning. Brua som ble bygget i 1928 har ikke skikkelig fortau, men en murkant det er mulig å stå på når buss og biler passerer. Problemet er at mange fiskere ikke står i ro, men går ut i kjørebanen. Med store ansamlinger av fiskere blir det ofte umulig for trafikken å passere.Det gjør trafikksituasjonen alvorlig. Flere bussjåfører velger derfor å snu, eller unnlate å kjøre inn på øya, i frykt for å skade noen.

Leder i Nordstrand bydelsutvalg, Arve Edvardsen (H) sender nå en klage til samferdselsbyråden. Han mener det må fattes tiltak som sikrer at folk kan ferdes trygt, og at busstilbudet blir opprettholdt.

Han er ikke den eneste som har varslet om situasjonen. Opp gjennom årene har lokalpolitikere, busselskap og beboere sagt fra til kommunen om at de frykter at det det skal skje en ulykke. Nordstrands Blad har også skrevet om trafikkproblemene i en årrekke. Nå har situasjonen spisset seg. Beboere forteller om fiskere som rygger baklengs ut i kjørebanen for å dra opp fisk, det er tidvis en amper stemning, og noen gjør også fra seg i skråningen ved brua.

Spørsmålet er hvor lenge man skal vente før noe skjer?

Det ideelle vil være å få en større bru, hvor det blir plass til både fiskere, gående og bilister, eventuelt løst med en egen gangbru ved siden av dagens Ulvøybru. Situasjonen bør uansett utredes, ikke minst med tanke på bruas konstruksjon og bæreevne.

I påvente av dette bør den daglige sikkerheten ivaretas bedre. Her forventer vi at kommunen kommer opp med konkrete løsninger, enten det for eksempel er begrensning på antall fiskere om gangen, eller at fiske henvises til bestemte deler av brua. Løsningen er ikke å la det skure å gå, år etter år.