Valgthrilleren er ikke over selv om stemmesedlene til kommunevalget er talt opp. Opptellingen av stemmene til bydelsutvalgene (BU) starter i dag, torsdag 12. september. Men først om noen dager vil mandatfordelingen være klar.

Ser vi imidlertid på resultatene av hvordan folk her oppe stemte i kommunevalget, får vi en god pekepinn på hva som kan vente oss på bydelsnivå.

Høyre er fortsatt det største partiet på Nordstrand med 37,8 prosent av stemmene, selv om partiet gikk tilbake. I Bydel Østensjø er Arbeiderpartiet størst.

 

Før valget intervjuet Nordstrands Blad BU-lederne i begge bydelene. Da var Arve Edvardsen (H) og Kristin Sandaker (A) sikre på at de ville beholde makten i henholdsvis Nordstrand og Østensjø. Samtidig utelukket de ikke at det kunne bli noen endringer i mandatfordelingen.

LES OGSÅ: Spår at Nordstrand forblir blått og Østensjø forblir rødt etter valget - din stemme kan avgjøre

Resultatene fra kommunevalget viser at blant alle de ni valgkretsene på Nordstrand er Høyre klart størst i samtlige kretser, utenom på Lambertseter. Der er det Arbeiderpartiet som er det mest foretrukne partiet. I Østensjø er det flertall for Ap. Dermed ser det ut som BU-lederne kan puste lettet ut på egne vegne. Hvordan mandatfordelingen i bydelsutvalgene vil bli, er fortsatt uvisst.

I Nordstrand er mandatene fordelt som følger: Høyre 7, KrF 1, Frp 1, Venstre 1, Ap 4 og MDG 1. I røde Østensjø er fordelingen slik: Ap 7, SV 1, MDG 1, Høyre 4, Venstre 1 og Frp 1. Hva fasit blir om noen dager, blir spennende å se.

 

Våre lokalpolitikere gjør en viktig jobb som bydelens øverste folkevalgte organ. BU har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene. De vedtar budsjett og økonomiplan. Selv om det er Oslo bystyre som årlig tildeler bydelene en budsjettramme, er det bydelsutvalgene som vedtar hvordan midlene skal fordeles og prioriteres. BU fører også tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der.

Dette er tjenester som går rett inn i hverdagen til folk - enten det handler om sykehjemsplasser, fritidsklubber eller sykkelveier. Likevel er det forholdsvis lav oppmerksomhet rundt bydelsutvalget og arbeidet som gjøres der. Våre lokalpolitikere gjør en utrettelig innsats i arbeidet for å styre bydelene på en god måte, og vi i Nordstrands Blad lover å følge tett på avgjørelsene og sakene som behandles.