Gå til sidens hovedinnhold

Nordstrands Blad mener: Vi kan ikke gamble med sikkerheten på skoleveiene

Artikkelen er over 1 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

I løpet av året skal farten ned på flere lokale skoleveier. Fartshumper, opphøyde gangfelt, lavere fartsgrenser og innsnevringer er virkemidler som settes inn for at barna skal kunne ferdes trygt i trafikken.

Farten skal blant annet ned ved Østensjøvannet og i Nordstrandveien mellom Sæter og Solveien, samt at det blir 30 km/t forbi både Nordseter skole og Lambertseter barneskole. Dette er gode nyheter. Barn skal kunne gå trygt til skolen, og det er viktig at sikkerheten på skoleveiene blir prioritert.

Stortinget har som mål at 80 prosent av skolebarna skal sykle eller gå til skolen, men ifølge NAF er realiteten annerledes. I en undersøkelsen utført av InFact på oppdrag fra NAF, blant foreldre med barn i skolealder, viser det seg at hvert tredje barn blir kjørt til skolen. I undersøkelsen kommer det frem at blant dem som kjører barna til skolen, så oppgir 26 prosent at de gjør det på grunn av farlig skolevei. 32 prosent gjør det fordi de skal samme vei, 12 prosent oppgir at det er på grunn av lang vei og manglende skoleskyss mens ti prosent gjør det på grunn av tidspress.

Det er å håpe at tiltakene som nå settes inn vil bidra til å sikre veiene. I tillegg har rektorene ved barneskolene hvert år det samme budskapet: Gå til skolen. Jo færre foreldre som kjører barna helt frem til skoleporten, jo færre biler blir det på skoleveiene. Det er enkel matematikk og et godt råd. Men det fritar ikke kommunen for sikring av vei.

Trafikktiltakene kommer ikke nødvendigvis til skolestart. De er basert på innspill fra blant annet skoler, FAU og bydelene. De kommer fortløpende etter hvert som planene er ferdige og koordineres med andre tiltak på veinettet, som for eksempel om en gate skal asfalteres.

Spørsmålet er om tiltakene er tilstrekkelige. Blant annet er Sæterkrysset blitt en utfordring for mange trafikanter med et stadig mer uoversiktlig trafikkbilde, inkludert ut- og innkjøring til parkeringshus og p-plasser, drosjer som tar u-sving og syklister i full fart. Foreldre har også varslet om at det er utfordringer for barn å krysse Oberst Rodesvei flere steder, for å nevne noe.

Vi gir tommelopp for tiltakene som er satt i gang, men fortsatt er det viktig å gi tilbakemeldinger til myndighetene på steder der skoleveiene er utrygge. Vi kan ikke gamble med sikkerheten til barna.