Det åpner seg spennende muligheter på Sæter når bydelsadministrasjonen flytter helt ut av bydelshuset på Nordstrand og inn i det nye Innbyggerhuset på Lambertseter. Igjen står et tomt bygg, som har til formål å være til nytte og glede for lokalmiljøet.

Dette skjer om et drøyt halvår, men det er nå du har mulighet til å påvirke hva bygget skal brukes til. Bruk den.

Bydelshuset på Sæter ble bygget i 1991 på dugnad av ildsjeler i området. Det ligger i Ekebergveien 243, vis-a-vis Nordstrand kirke. Huset ble bygget på tomten speiderne hadde til disposisjon, og speiderne har derfor tinglyst rett til å bruke deler av bygget. I underetasjen er det ungdomsklubblokaler og møterommene brukes av politiske lag.

Styret i Bydelshuset AS har i lengre tid jobbet med å sikre byggets fremtid og har invitert nærmiljøet til å komme med forslag. Den muligheten grep artist Venke Knutson, som har bodd på Nordstrand i mange år. Hun driver Poprommet Musikkskole på Ryen og har lett etter et bygg hun kan drive musikkskole i på Nordstrand i tillegg. Nå øyner hun en mulighet for å etablere et helt kulturhus på Nordstrand.

Styret og Knutson er i samtaler med flere interesserte aktører om å skape et kulturelt samlingssted for bydelens befolkning, ikke minst for barn og unge, hvor ulike aktører og interesser kan få spillerom. Målet er å skape et miljø der musikk, kunst og kultur står i sentrum.

Det er en spennende idé.

På Nordstrand er vi gode på idrett, ikke minst barne- og ungdomsidrett. Nye Nordstrand Arena med Storstua er for eksempel blitt et viktig møtepunkt innen håndball og fotball. Med et lokalt kulturhus kan bydelen i enda større grad romme også de barna og ungdommene som ikke finner seg til rette i idretten, og som har interesser innen teater, musikk og formidling. Det vil være et løft for hele bydelen.

Styret i bydelshuset er kommet langt på vei i å realisere drømmen om et lokalt kulturhus, men det er fortsatt noen biter som må falle på plass. Det er mange kvadratmeter som skal fyllles. 

Vi trenger en lokal scene for kultur og konserter, og en scene som også kan brukes til konferanser og folkemøter. Et åpent kulturhus som bygger lokal identitet vil være en spennende måte å utnytte det gamle bydelshuset på.