Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Nordstrands Blad ut pengestøtte til gode nærmiljøtiltak i regi av lokale foreninger og organisasjoner. Nordstrands Blad har gjort dette i tre år, nytt av året er at vi deler ut midler fra en fellespott på totalt 750.000 kroner, sammen med de andre osloavisene Nordre Aker Budstikke, Sagene Avis, Akersposten og Avisa Oslo.

– Vi heier på alle som jobber for å skape gode lokalsamfunn, og da er det kjempehyggelig at vi kan bidra med økonomiske midler til aktiviteter og tiltak for barn og unge, sier konstituert redaktør Nina Schyberg Olsen i Nordstrands Blad.

Det har vært stor interesse de tidligere gangene Nordstrands Blad har delt ut midler, og vi regner med at det vil komme mange søknader også denne gang.

– Som lokalavis er det viktig å både skape engasjement i nærmiljøet og være med å bygge lokalt identitet og kultur. På denne måten ønsker vi være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier Olsen.

Pengestøtten fra Nordstrands Blad og de andre osloavisene inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de områdene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomite bestemme hvilke tiltak som tildeles midler. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad.

Her kan du også lese mer om kriterier for hvem som kan søke og hva slags tiltak og prosjekter vi støtter.

I 2022 hadde Nordstrands Blad sin egen utdeling i samarbeid med Amedia og Sparebankstiftelsen. Potten var da på 250.000 kroner, som ble fordelt på ti av totalt 25 søkere fra bydelene Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand. Vi oppfordrer lag og foreninger fra vårt nærmiljø til å søke om støtte til gode prosjekter for barn og unge også i år, når den felles oslopotten på 750.000 kroner skal fordeles.