Nordstrands politikere støtter opprydning i strandsonen - men mener flytebryggene bør få ligge inntil ny plan er på plass

Nordstrands lokalpolitikere vil privatisering av strandsonen på Nedre Bekkelaget og øyene til livs. Samtidig foreslår de en båtforbindelse ut til øyene sommerstid.