Nordstrandsskolenes Musikkorps har fellesøvelser på nett: – Vi må sørge for å holde interessen vedlike

Den nye hverdagen har stor innvirkning på barn og ungdom nå som alle fritidsaktiviteter er satt på vent. Nordstrandskolenes Musikkorps har funnet en løsning på utfordringen.