Normalt ville elevene ved Lambertseter skole sittet i 12 klasserom - nå er de spredt på 40: - Spent på å se hvordan dette går

Til vanlig ville 1.-4.trinn ved Lambertseter skole brukt litt flere enn 12 klasserom. Nå har skolen tatt i bruk alle skolens 40 rom for å kunne spre barna i ulike grupper.