Oslo Høyre har lansert sitt forslag til ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum. Det er gode nyheter for alle som bor i nærheten av Bergkrystallen, Munkelia, Lambertseter, Karlsrud, Brattlikollen, Ryen og mange andre stasjoner.

Den nye banen er foreslått mellom Carl Berners plass og Majorstuen og vil gi T-banestasjoner på Sagene, Grünerløkka, Ullevål sykehus og Bislett. Høyre ønsker at kollektivtrafikken skal utvikles som et nettverk, som mange kjenner for eksempel fra Londons T-banenett.

En ny tunnel som gir flere T-banestasjoner og kollektivknutepunkt og med samme kapasitet mellom øst og vest som den gamle tunnelen kan bli en vinn-vinn situasjon for både indre by og ytre by. De store positive ringvirkningene for de som bruker linje 1 og 4 fra Bergkrystallen og linje 3 fra Mortensrud til sentrum er at det blir flere avganger på disse linjene. For mange betyr det kortere reisetid med flere sentrale stasjoner enn de sentrumsstasjonene vi kjenner i dag.

Ny trasè = flere som bruker T-banen

Det er behov for økt kapasitet i T-banesystemet til å håndtere den forventede passasjerveksten i Oslo. Byrådets forslag handler ensidig om å få T-banen gjennom sentrum innenfor Ring 1 med en tunneltrasé som slynger seg rundt den vi allerede har. Ingen alternative traseer er utredet og lagt fram for bystyret.

Det er ikke særlig fremtidsrettet og gir små muligheter for å utvikle nye sentrumsområder i byen. Nye T-banestasjoner er en drivkraft for utvikling i seg selv. Høyre ønsker en mer fremtidsrettet trasé som knytter større deler av det sentrale Oslo til T-banenettet. Høyre vil at Lambertseterbanen skal kunne kjøre begge veier rundt den eksisterende ringen OG trafikkere den nye linjen mellom Carl Berner og Majorstuen. Det gjør kollektivtilbudet fleksibelt og gir mange nye reisemål for alle som bor øst og sør i Oslo.

Ny jernbanetunnel også

I første omgang vil et nytt signalsystem øke kapasiteten i T-banesystemet med mellom 20 og 25 %. Deretter vil trengsel i dagens tunnel gjennom sentrum begrense muligheten for å øke antall avganger på alle T-banens linjer, det er derfor behov for ny tunnel mellom øst og vest. Den kommende utvidelsen av jernbanetunnelen under Oslo sentrum fra Oslo S til Skøyen vil også øke kapasiteten.

Høyres forslag innebærer at større deler av sentrum dekkes av T-bane, det vil gi kortere reisevei for mange som skal til andre stasjoner enn sentrumsstasjonene Nasjonalteatret, Stortinget og Oslo S. Samtidig vil de som må bytte mellom t-banens linjer møtes av flere hyppige avganger slik at ventetiden blir kortere.

Nå skal vi bygge T-bane for de neste 100 årene må vi bruke anledningen til å knytte Oslo tettere sammen og legge til rette for en langsiktig utvikling av byen der ikke alle reisene presses inn langs Karl Johans gate. Uten alternativer frarøves Oslos innbyggere muligheten til å påvirke byens største samferdselsprosjekt og byutviklingsgrep i tiårene som kommer.

Eirik Lae Solberg, Oslo Høyres byrådslederkandidat