Nybyggene på Østensjø skole er forsinket, men påvirker ikke inntak av førsteklassinger

Først til skolestart 2021 står de to nybyggene ved Østensjø skole ferdig til bruk.