Oslos første nye svømmehall på nesten 40 år, nye Manglerud bad, åpner for publikum lørdag 24. september. Blant annet på grunn av klimasaken ønsker de rødgrønne politikerne at vi helst skal gå, sykle, eller reise kollektivt. Vi mener imidlertid den nye svømmehallen er for dårlig tilrettelagt for kollektivreisende - og ellers for å komme seg dit med bil.

Manglerud bad har kostet Oslo kommune over 700 millioner kroner, noe som er over det femdoble av det badet ble budsjettert med i 2015. Vi i Folkets Parti mener at når kommunen bruker så mye penger på en ny svømmehall, bør den være lettest tilgjengelig for flest mulig folk.

Gå til Manglerud bad?

Å komme gående til Manglerud bad passer selvsagt først og fremst for de som bor på Manglerud, eller i svømmehallens nærområde.

«Manglerud Bads venner» opplyser på sin Facebook-side at det kommer til å bli vanskelig med bilparkering ved nye Manglerud bad. De anbefaler besøkende å reise kollektivt eller med sykkel og opplyser om at det er satt opp sykkelparkering utenfor svømmehallen.

Videre opplyser de at det er snakk om å fjerne cirka 400 parkeringsplasser i Plogveien for å bygge sykkelfelt, men at dette ennå ikke er vedtatt av kommunen.

Vi tror mange i Oslo - og Oslo Sør - vil føle at de bor for langt unna til at de kommer til å sykle til Manglerud bad. Noen kan heller ikke sykle på grunn av helsemessige årsaker. Av de som ikke har sykkel har heller ikke alle råd til å kjøpe seg en nå når matvareprisene, strømregningene, avgiftene og boliglånsrentene skyter i været.

Oslos rødgrønne byråd virker å ha en forestilling om at klimagassutslipp reduseres bare flere begynner å sykle, men klimagasser er globale og Oslo er en liten by på verdensbasis. På tross av iveren for at flere skal sykle var andelen som syklet i Oslo i fjor bare syv prosent, ifølge Oslo kommunes statistikk over reisemiddelfordeling.

Kronglete kollektivplassering

Kommunen anbefaler å benytte T-bane 1 eller 4, buss 23 til Manglerud, eller buss 78 A til Manglerud skole. Men det vil for en del være kronglete å komme seg til Manglerud bad med kollektivtransport. Reisetid med kollektivtransport fra Oslo Sør vil variere og på det meste være på ca. 45 minutter. Mange vil også måtte ha en-, to-, eller tre kollektivbytter. Når det gjelder busstransport vil det også kunne bli forsinkelser i rushtrafikken.

Bil har blitt «noe fy-fy-greier»

Ifølge «Manglerud bads venner» finnes det en felles kommunal parkeringsplass med plass til cirka 70 biler ved Manglerud bad. Denne deles med Manglerud ishall, Manglerud kunstgresshall, kunstgressbanen, Manglerud skole og barnehagene rundt.

Noen av plassene er skiltet skole/barnehage, noen skole/barnehage før klokken 15.00 og andre har maks 30 minutters parkering før klokken 14.00.

Det er fire parkeringsplasser med lader for elbiler og to parkeringsplasser for HC-parkering.

I tillegg finnes det en avgiftsbelagt parkeringsplass ved ishallen som det koster 34,90 per time å benytte.

Få parkeringsplasser, økt gateparkering og redusert trafikksikkerhet

Patrick Andresen er medlem av Folkets Parti på Manglerud. Han mener de som skal på svømmehallen kan ha med seg barn, bag med badetøy og kanskje til og med barnevogn. Når det regner mener han det da er lettere å komme seg til svømmehallen med bil.

Da parkeringsplassene like ved Manglerud bad deles med mange andre, mener vi det vil føre til økt gateparkering i området. Det igjen tror vi vil føre til mer biltrafikk og redusert trafikksikkerhet i området.

To av oss var til stede en drøy uke før Manglerud bad åpner. Da var både den gratis kommunale parkeringsplassen, den avgiftsbelagte parkeringsplassen og gateparkeringen tilnærmet fulle på grunn av full aktivitet både på fotballbanene og i ishallen. Da kan man jo bare tenke seg hvordan parkeringsforholdene blir når også nye Manglerud bad åpner dørene.

Hva vi i Folkets Parti mener kan bedre svømmetilbudet i Oslo sør:

  • Etablere flere parkeringsplasser nær Manglerud bad, samt opprette noen parkeringsplasser reservert for svømming før klokken 14.00.
  • Forbedre kollektivtilbudet i Oslo sør og vurdere direkte bussruter til Manglerud bad.
  • Utvide åpningstidene til Manglerud bad.
  • Senke billettprisene til Oslobadene.
  • Senke billettprisene på kollektivtransport.
  • Plassere den flyttbare svømmehallen som i dag er på Økern til Søndre Nordstrand når Tøyenbadet åpner i 2024.