(Østlandets Blad)

SKI: Pendlerparkeringen i Vestveien blir stengt mellom klokken 07 og 17 lørdag 28. april

– Bane Nors entreprenør må utføre nødvendig vedlikeholdsarbeid i området, noe som krever at området stenges av. Øvrig trafikk vil ikke påvirkes, sier kommunikasjonsrådgiver/samfunnskontakt Alejandro Decap i Bane Nor.

På Ski stasjon vil armaturer bli fjernet og togspor vedlikeholdes. I anleggsområdet ved Vestveien fortsetter byggingen av den nye undergangen som skal gå under sporene, og binde sammen øst- og vestsiden av Ski sentrum.

– Det skal også utføre arbeid inne i to tunneler. I Finstadtunnelen skal det monteres fundamenter og legges kabelføringer, mens tak- og veggplater skal fjernes inne i Kjølstadtunnelen, forteller Decap videre.