Fra og med 31. januar kan folk på Nordstrand endelig få prøvekjøre de nye trikkene som er innkjøpt. En gledens dag for mange. Samme dag setter Ruter nok en gang opp prisene. Nå koster et månedskort over 800 kroner og en enkeltbillett koster 39 kroner.

I valgkampen 2019 gikk byrådet til valg på å kutte kollektivprisene i Oslo. Likevel har prisene økt hvert eneste år de har sittet ved makten. Til tross for klimakrise og gjentatte lovnader om priskutt, vil byrådet nå gjøre det vanskeligere å ta klimavennlige valg. Kun pisk, ingen gulrot.

Pris er det viktigste grepet

Da Venstre kuttet kollektivprisene i Oslo i 2008, vokste andelen kollektivreisende betraktelig. Dette var en investering for folk og for klima. Vi vet at pris er den delen av kollektivtransporten folk er minst fornøyde med, men likevel blir innbyggernes behov og ønsker ignorert av de rødgrønne.

Oslo kommune kjøper inn nye, universelt utformede trikker som et steg på veien til å gjøre det enklere for enda flere å bruke kollektivtransport. Ved å øke billettprisene, motvirker det rødgrønne byrådet en positiv trend blant Oslos innbyggere.

Når folk jobber mer hjemme, er det grunn til å tro at pris er enda viktigere. Dyrere billetter kan få folk til å velge vekk kollektivtransport de dagene de er på kontoret, stikk i strid med hva vi ønsker.

Økt tre ganger så mye som bensinprisene

Det viktigste prinsippet i klimapolitikken er at det skal lønne seg å ta grønne valg. Vi liker å tro at Norge beveger seg i en grønnere retning. Likevel har kollektivprisene økt tre ganger så mye som bensinprisene. Arbeiderpartiet advarer stadig mot høye bensinpriser, men hvor er den samme advarselen når månedskortet passerer 800 kroner? Og hvorfor setter ikke MdG ned foten?

Klimakrisen løses ikke av seg selv. Det kreves kraftige tiltak for å øke antallet som velger kollektivt, men byrådets handlinger følger ikke lovnadene de har kommet med til sine velgere.

Hver gang noen velger å la bilen stå, er dette et valg som bidrar til lavere utslipp, mindre støy og renere luft. Dersom vi skal lykkes i omstillingen til et grønnere samfunn er vi nødt til å sørge for at det alltid lønner seg å velge klimavennlig. Da må kollektivtransporten stå i front, som det beste og billigste reisealternativet.