Vil ha ny vei fra E6 til Abildsø

OMVEI: I dag må trafikken til næringsområdet langs E6 på Abildsø gå via Abildsøkrysset. Grunneier mener det bør lages ny adkomst sydfra i Skulleruddumpa. Arkivfoto: Nina Schyberg Olsen

OMVEI: I dag må trafikken til næringsområdet langs E6 på Abildsø gå via Abildsøkrysset. Grunneier mener det bør lages ny adkomst sydfra i Skulleruddumpa. Arkivfoto: Nina Schyberg Olsen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Et forslag om ny vei til næringsområdet langs E6 på Abildsø er igjen på agendaen.

DEL

SKULLERUD/ABILDSØ: Et forslag om detaljregulering for å tilrettelegge for ny adkomst til den sørlige delen av næringsområdet langs E6 på Abildsø er nå på offentlig ettersyn.

LES OGSÅ: Nå blir det nattestengte tunneler i to år

Høringsfrist er 13. juni.

Eierne av tomtene nærmest Skulleruddumpa og Skullerudbakken har jobbet for ny vei til disse sydfra i mange år, og nå er altså forslag til detaljregulering ute.

LES OGSÅ: Vil ha ny adkomst til næringsområdet på Abildsø

Ønsker egen adkomst

Røssedal Bygg AS foreslår å omregulere Gamle Enebakkvei 20 fra byggeområde for boliger og byggeområde for industri til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kjøreveg og annen veggrunn - grøntareal.

Hensikten er å sikre en regulert adkomst til eiendommene sine ved at trafikken til og fra kan gå via Skulleruddumpa/Skullerudkrysset.

Deler av området det ønskes ny innkjøring til er det samme som Follobaneprosjektet opprinnelig hadde tenkt å bruke til midlertidig betonglagring, noe som etter massive protester fra nærmiljøet ble avvist av Plan- og bygningsetaten. Begrunnelsen var store trafikale konsekvenser fordi et stort antall lastebiler da måtte kjøre dit via Abildsøkrysset.

LES OGSÅ: Sier nei til betonglagring på Abildsø

Ny vei vil medføre naturinngrep for å få plass til en ny rundkjøring.

Bommen i Skullerudbakken skal beholdes.

Positiv til ny adkomst

Plan- og bygningsetaten støtter forslaget om ny innkjøring til næringsområdet sydfra ved Skullerudbakken/Skulleruddumpa og inn langs skogkanten.

Etaten mener imidlertid at hvis det skal lages en ny adkomst, bør den også gjelde for de nordligste næringseiendommene på området.

Her kan du lese alle dokumenter i saken om detaljregulering for Gamle Enebakkvei 20 (ekstern lenke) og si din mening.

I BU mandag 19. juni

Saken skal også behandles på møtet til Østensjø bydelsutvalg førstkommende mandag.

Bydelsdirektøren har sendt inn en foreløpig uttalelse der bydelen er positiv til ny adkomst. Bydelen støtter Plan- og bygningsetatens forslag om at all trafikk til næringsområdet skal kanaliseres via Skullerudkrysset.

Østensjø bydelsutvalg har flere ganger tidligere støttet ønsket om ny adkomst til næringsområdet sydfra.

Statens vegvesen har imidlertid vært imot grunnet nærheten til E6 og behov for fremtidig veiutvidelse der.

LES OGSÅ:

Ryddet opp i ulovlig parkering på Abildsø

Vil ha ny butikk på branntomten i Enebakkveien

Vil ha innfartsparkering på omstridt abildsøtomt

Artikkeltags