Tar tempen på badevannet

Oslo kommune måler som vanlig temperatur og kvalitet på badevannet ved flere lokale badesteder.