Søskenflokk i Oslo sør tilkjent millionerstatning – tingretten mener barnevernet sviktet

Av

En søskenflokk på fem er tilkjent 8,3 millioner kroner i erstatning fra Oslo kommune. Oslo tingrett slår fast at barna har vært utsatt for grov omsorgssvikt.