Flere barnehager i Bydel Østensjø har tomme avdelinger, likevel bygges det nye

Til tross for befolkningsnedgang, full barnehagedekning og tomme barnehageavdelinger, bygges det likevel nye barnehager i Bydel Østensjø.