Alle de nedleggelsestruede barnehagene i Østensjø blir reddet unntatt én – ny barnehage blir stående tom

Bøler barnehage får kroken på døra, men de andre barnehagene Bydel Østensjø ville nedlegge består.